Levelator

Levelator là công cụ miễn phí, phát triển bởi The Conversation Network, với một tính năng duy nhất là nén tiếng - tạm hiểu là giảm âm lượng của đoạn âm thanh nếu quá lớn và tăng lên nếu quá nhỏ, làm âm lượng tập tin audio trở nên đều hơn.

Phần mềm chạy trên Windows, Mac và Linux. Xem thông tin của phần mềm tại: http://www.conversationsnetwork.org/levelator

Các liên kết tải phần mềm:

 

Loại phần mềm

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin