JVietnamese - Jaws script đọc tiếng Việt

JVietnamese là một tiện ích Jaws script nhỏ, giúp việc thực hiện thao tác chuyển đổi và thiết lập giọng đọc tiếng Việt tiện lợi hơn. Sau khi cài đặt, nhấn ctrl+F1 để xem các chức năng và phím tắt được hỗ trợ.

Yêu cầu máy cần có cài trình đọc màn hình Jaws và bộ đọc tiếng Việt Sao Mai VNVoice. Thông tin chi tiết về JVietnamese cũng có thể xem ở dưới liên kết tải.

Tải JVietnamese Jaws script

JVietnamese.exe (118 KB)

Cài Đặt và Sử Dụng

Cài Đặt

Để sử dụng bộ script này, máy các bạn phải có cài đặt Jaws từ phiên bản 6.1 trở lên. Ngoài ra, máy bạn cũng phải cài bộ đọc Sao Mai chuẩn Sapi5

Để cài đặt, chạy tập tin JVietnamese.exe và làm theo yêu cầu, giống như cài một phần mềm thông thường. Trình cài đặt hỗ trợ Windows 32 / 64 bit và hỗ trợ từ Windows XP trở lên.

Nếu máy bạn có nhiều hơn một phiên bản Jaws, trình cài đặt sẽ yêu cầu chọn phiên bản để cài Script vào, và hiện nay bạn chỉ chọn được một phiên bản cho một lần cài.

Với Jaws 16.0 trở lên, sau khi cài đặt hoàn tất, bộ cài đặt sẽ tự khởi động lại Jaws để script có thể hoạt động được.

Sử dụng

  • Alt+Shift+V hoặc Insert+Spacebar&V: chuyển qua đọc tiếng Việt.
  • Alt+Shift+e hoặc Insert+Spacebar&e: chuyển về lại phần đọc tiếng Anh.
  • Insert+`: chuyển đổi giữa các chế độ đọc tiếng Việt như đọc văn bản Unicode, VNI, ABC và tiếng Anh.
  • Control+Alt+Shift+P: đoán bảng mã tiếng Việt. Lưu ý: phải đứng trong một cửa sổ có văn bản như trong Word…
  • Control+Insert+Shift+C hoặc Insert+Spacebar&Shift+c: Gán thêm phím tắt để chuyển đổi giữa tiếng Việt và tiếng Anh.
  • Control+Insert+Shift+R hoặc Insert+Spacebar&Shift+r: Xóa các phím tắt có sẵn của script chuyển đổi tiếng Việt và Anh.
  • Control+F1: Giúp đỡ. Ở bang giúp đỡ này, người dùng có thể kích hoạt trực tiếp lên các liên kết tương ứng để gọi chức năng đó.
  • Control+Alt+Shift+C: liên hệ với gửi nhận xét, yêu cầu tính năng (cần kết nối với internet).
  • Control+Shift+Enter: Mở tập tin MaiDung.pam để định nghĩa phát âm cho các từ theo ý
  • Control+Insert+`: Mở danh sách chọn giọng đọc cho một trong 3 bảng mã Unicode, VNI và TCVN (ABC).

Từ Điển Lạc Việt Và DictTalk:

Trong 2 phần này, script được viết để customize giao diện của Lạc Việt và DictTalk để 2 ứng dụng này làm việc tốt hơn với Jaws. Riêng trong từ điển Lạc Việt, bạn có thể nhấn tổ hợp phím Control+Shift+d để chọn từ điển.

Tài liệu hướng dẫn và thông tin về JVietnamese sẽ được thường xuyên cập nhật tại trang này. . Bạn cũng có thể xem các thay đổi của script thông qua các tập tin ChangeLog.txt và InstallerNote.txt trong C:\Program Files\Jaws Script for Reading Vietnamese hoặc C:\Program Files (x86)\Jaws Script for Reading Vietnamese.

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin