Thông Tin Tài Trợ

Là một đơn vị phi lợi nhuận, không có hỗ trợ tài chính từ chính phủ, chúng tôi hoạt động hoàn toàn dựa vào nguồn kinh phí từ việc xây dựng dự án, sự đóng góp tài chính cũng như công sức của những nhà thiện nguyện. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp một số sản phẩm - dịch vụ cho mọi đối tượng để có thêm một phần nguồn thu đóng góp vào các hoạt động hỗ trợ của Trung Tâm.

Vì vậy, chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng và xã hội để duy trì và phát triển nhiều hoạt động hiệu quả hơn.

Chia sẻ bài này qua: