Tin tức tạp chí 21

1. David Bales vừa viết sách hướng dẫn sử dụng Windows explorer trên windows 7, được cụ thể cho người dùng Jaws và có thể áp dụng cho tất cả những ai dùng chương trình đọc màn hình khác. Bạn có thể xem chi tiết của bài viết tại trang: bit.ly/9m6XRs

2. Chip Orange vừa cập nhật Window-Eyes scripts dùng cho Microsoft Office để họ có thể làm việc trong Office 2010. Chi tiết tại trang: gwmicro.com/sc

3) Thunder là một chương trình đọc màn hình miễn phí dành cho người khiếm thị  Nó đã được tiếp tục phát triển phiên bản 2, nó làm việc trên Windows 7 và Office 2007, và bây giờ hỗ trợ  Internet Explorer. Phiên bản di động portable có thể cài trên nhiều máy tính. Những phiên bản tiếng Hy Lạp, Ba Lan và Tây Ban Nha đang xuất hiện dần. Bạn có thể truy cập thêm thông tin tại theblindblogger.blogspot.com/ và down chương trình tại: screenreader.net

4) Cobra, một trình đọc màn hình từ Baum ở Đức, hiện nay đã có phiên bản 9. Nó yêu cầu sự ổn định tuyệt vời. COBRA đơn giản hóa làm việc với Windows 7, Vista hoặc Windows XP cho người dùng máy tính mù và khiếm thị. COBRA kết hợp tất cả chức năng tiêu chuẩn của một trình đọc màn hình hiện đại trong một môi trường đảm bảo cho tương lai, với mức giá hợp lý hơn, 499 Euro, hay  $625. Một phiên bản demo 30 phút là đã có, và nó cung cấp các phiên bản speech-braille (âm thanh – chữ nổi), speech-magnifier (âm thanh – phóng to), or full configuration (cấu hình đầy đủ. Chi tiết tại trang: baum.de/cms/en/cobra/

5. Ian Humphreys vừa cho ra đời games BG Crossword Puzzle (trò chơi giải ô chữ), là một trong 15 games dành cho người khiếm thị. Bạn có thể đọc hướng dẫn cách chơi tại trang : spoonbillsoftware.com.au/blindgamers.htm

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin