5. Câu hỏi

Câu hỏi 1
Tại sao khi trở lại từ stand By, tôi phải click vào user acount thì máy mới trở lại như khi tôi làm việc trước đó?
Trả lời:
Mặc định của Windows là sẽ yêu cầu bạn nhập password khi trở lại từ stand by. Việc này gây khó khăn cho người khiếm thị vì Jaws dường như không đọc và như vậy khó có thể chọn tài khoản để bấm vào mà trở lại làm việc. Để giải quyết vấn đề này, ta vào Control Panel ->Power options. Ctrl+tab đến trang Advance rồi tìm và bỏ chọn mục: Prompt for password when computer resumes from standby. Phím nóng là Alt+P. Sau đó tab đến nút OK ròi nhấn khoảng trắng để chấp nhận và thoát khỏi power options.
Lưu ý là bạn phải khởi động máy từ tài khoản quản trị (administrator) để lập thiết lập này.

 

Câu hỏi 2:

Toi đang dùng máy vi tính xách tay. Mõi khi tôi cắm điện vào thì không thể kiểm tra trạng thái của Pin.lỗi này là do win hay do tôi?
Trả lời:
Một số dòng laptop (chưa có thông tin chính xác là của hãng nào) hay bị lỗi này. Khi cắm điện vào, biểu tượng Pin trên khay hệ thống (System tray) bị biến mất. Giải pháp khắc phục vĩnh viễn thì chưa có. Nhưng tạm thời  sau khi cắm điện, bạn vào Control Panel ->Power Options, Ctrl+tab tới trang Advance rồi đánh dấu chọn vào: "Always show icon on the taskbar " (phím nóng: Alt+s) rồi tab đến nút Ok và khoảng trắng để chấp nhận và thoát hộp thoại.
Lưu ý là bạn phải khởi động máy từ tài khoản quản trị (administrator) để lập thiết lập này.

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin