4. Câu hỏi

Câu hỏi 1:  Chương trình Narrator luôn luôn chạy lên khi tôi khởi động Win Vista. Làm sao để tắt, không cho Narrator chạy khi Vista khởi động?

Trả lời: Bạn vào Control Panel: lên Start Menu -> Ctrl+tab và dùng mũi tên lên xuống tìm Control Panel. Hoặc có thể Win+r mở hộp thoại Run và gõ "control" rồi nhấn Enter.
- Nhấn E tìm Ease of Access Center và enter.
- Nhấn tab khoảng 7 lần tìm liên kết có tên là "Use computer without display" và Enter.
- Mục đầu tiên có tên là "Turn on Narrator", bạn nhấn Space để bỏ chọn nếu đang chọn. Sau đó tab đến nút Save và Enter để lưu lại.
- Nhấn Alt+F4 để đóng Ease Of Access Center.

Lúc này, sau khi khởi động lại máy, Narrator sẽ không còn chạy lên nữa.

Câu hỏi 2: Trên Windows XP, nhấn Windows+m lên Desktop mà Jaws không đọc các mục trong danh sách. Nhấn Tab và Shift+tab thì lúc này Jaws mới đọc được các mục trong danh sách. Làm sao để khắc phục lỗi này?

Trả lời: Vào Control Panel và nhấn D chọn và mở mục Display.
Nhấn Ctrl+tab chuyển đến trang Desktop và nhấn Alt+d để kích hoạt hộp thoại Customize Desktop.
Nhấn Ctrl+Tab chuyển đến trang Web và nhấn tab đến mục Lock Desktop Items.
Nhấn Space để bỏ chọn nếu đang được chọn. Sau đó, nhấn Ok để lưu lại và đóng hộp thoại Display.

Lúc này bạn nhấn Win+M mục danh sách sẽ có focus và Jaws sẽ đọc các mục trong danh sách.

C3. Đôi khi tôi nhấn Alt+F4 đóng một cửa sổ chương trình và nhấn Insert+t Jaws không đọc cửa sổ đó?

TL3. Tình trạng này xuất hiện không chỉ với Jaws mà cả khi không có Jaws chạy. Focus lúc này nằm trên thanh tác vụ. Vì thế, bạn nên nhấn Win+m trở về Desktop sau đó nhấn Alt+tab thông thường sẽ giải quyết được vấn đề này.

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin