3.4 Một số mẹo nhỏ trong Word

1. Tìm kiếm và sử dụng phím tắt

Bước 1: Vào View tab bằng tổ hợp phím Alt +W, nhấn mũi tên xuống để mở tab View rồi nhấn mũi tên sang phải hoặc nhấn tab hay shift +tab đến View Macro button và nhấn Enter, chọn view Macro và nhấn Enter. (Các thao tác trên có thể thay thế bằng việc nhấn Alt +W nhấn M và nhấn V hoặc nhấn Alt+f8).

Bước 2: Hộp thoại macro xuất hiện, nhấn tab đến Macro in và chọn Word Commands. Nhấn tab hoặc shift +tab đến mục Macro name, dùng mũi tên lên xuống tìm mục List Commands hoặc nhập trực tiếp chữ List Commands vào ô Macro name.

Bước 3: Nhấn tab đến nút Run hoặc Step Into rồi kích hoạt vào bằng enter hoặc Space bar, (nếu là nút Run thì chỉ nhấn Space Bar mới kích hoạt được). Lúc này hộp thoại List Commands xuất hiện, có hai tùy chọn:

+ Current menu and keyboard settings: Những chức năng đã được cài phím tắt;

+ All Word commands: tất cả các chức năng đã được và chưa được cài đặt phím tắt.

Lựa chọn xong tab đến nút OK và nhấn Enter, kết quả là chương trình sẽ in cho bạn một bảng gồm danh sách các phím tắt được sử dụng trong word 2007.

2. Đếm số từ trong văn bản

Để đếm được một cách đầy đủ số từ, số kí tự, số trang, đoạn và số dòng trong văn bản Word ta thực hiện theo cách sau:

Đánh dấu đoạn văn bản cần đếm rồi vào Review Tab bằng tổ hợp phím Alt +R, nhấn tab hoặc Shift +tab đến mục Word Count và nhấn Enter để mở.

(Có thể thay thế các bước trên bằng nhấn Alt +R và nhấn W) Hộp thoại Word Count Xuất hiện, ta nhấn Space Bar để check vào mục Include textboxes, footnotes and endnotes. Sau đó nhấn phím Insert và dấu trừ bên bàn phím số rồi dùng các phím mũi tên để đọc với những thông tin như:

- Pages: Số trang

- Words: Số từ

- Characters (no spaces): Số ký tự (không tính ký tự trắng)

- Characters (with space): Số ký tự (Tính cả ký tự trắng)

- Paragraphs: Số đoạn

- Lines: Số dòng.

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin