3.1 Thay đổi chức năng của nút Power trên máy laptop

Khi các bạn sử dụng máy tính thì nút Power luôn là nơi để bạn khởi động máy tính. Và tùy theo hệ điều hành của bạn mà khi bạn nhấn nó trong khi máy tính đang chạy sẽ làm cho máy của bạn bị tắt (shutdown) hoặc máy tạm thời ngủ đi (sleep). Và chức năng của nút Power bạn có thể thay đổi được theo ý thích của mình bằng những thao tác rất đơn giản như sau:

1. Khi dùng Window XP

Mặc định khi cài Window XP vào máy tính thì chức năng mặc định của nút power trên máy tính của bạn là Shutdow. Trong một vài trường hợp bạn vô tình chạm vào nút Power và khiến máy bị Shutdow. Để khắc phục tình trạng đó bạn có thể thay đổi chức năng của nút Power theo ý mình. Để thực hiện bạn làm như sau:

- Vào Control Panel bằng cách: vào Strart rồi vào Setting submenu chọn Control panel rồi enter. Hoặc tìm Control panel trong Window Explorer.

- Ở cửa sổ Control panel bạn chọn và mở mục Power Options

- Nhấn Ctrl + Tab đến trang Advance.

- Ở trang Advance bạn nhấn tab đến mục: When I press the Power button on my computer combo box. Có 4 lựa chọn: nothing (không có tác dụng gì), ask me what to do (hiện ra bảng hỏi để bạn lựa chọn), Standby, Shutdow.

- Bạn chọn một mục nào đó rồi nhấn Apply button để lưu thay đổi rồi nhấn OK để thoát khỏi hộp thoại.

2. Khi dùng Window Vista

Khi cài Window Vista vào máy tính thì chức năng mặc định của nút Power trên máy tính của bạn là Standby. Để thay đổi chức năng mặc định này thành chức năng Shutdow như trong Window XP bạn làm như sau:

- Bạn nhấn Logo window vào Startmenu rồi vào Setting submenu rồi chọn mở Control panel. (Startmenu trình bày theo kiểu Classic)

- Trong cửa sổ Control Panel bạn chọn mục System and Maintenance nhấn enter. Tiếp đó chọn mục Power options. Nếu bạn chọn kiểu Startmenu là Classic bạn sẽ thấy ngay mục Power options trong cửa sổ Control panel mà không cần mở System and Maintenance.

- Sau khi nhấn enter vào mục Power options rồi nhấn tab đến mục Power saver (ở mục Selected a power plan), rồi bạn nhấn mũi tên lên đến mục Change plan settings Balanced plan link rồi nhấn khoảng trắng.

- Trong cửa sổ mới xuất hiện bạn nhấn tab đến mục Change advanced power settings link rồi nhấn enter hoặc khoảng trắng. Cửa sổ Power options hiện lên, bạn nhấn tab một cái qua mục Settings… rồi dùng mũi tên tìm đến mục Power buttons and lid close. nhấn mũi tên phải vào mục này, sẽ xuất hiện 3 mục con, bạn nhấn mũi tên chọn mục Start menu power button close rồi nhấn mũi tên phải mở tiếp ra, sẽ mở ra hai tuỳ chọn là On battery và Plugged in.

- Ở mục On battery bạn nhấn mũi tên phải một cái tới mục Combo box rồi dùng mũi tên xuống chọn mục mình muốn là Shutdow.

- Tiếp đó nhấn mũi tên trái trở về mục On battery rồi nhấn tiếp mũi tên xuống tới mục Plugged in sau đó bạn nhấn mũi tên phải một cái tới mục Combo box rồi dùng mũi tên xuống chọn mục mình muốn là Shutdow.

- Sau khi chọn xong ở cả hai mục bạn nhấn tab đến Apply button và kích hoạt vào để lưu lại thay đổi rồi nhấn Ok button để thoát ra. Đóng tất cả cửa sổ lại.

Vậy là từ bây giờ các bạn có thể chỉnh chức năng cho nút Power một cách tuỳ ý rồi. Chúc các bạn thành công.

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin