2.2. Các tính năng mới của NVDA 2016.2 và 2016.2.1

Tải phiên bản mới nhất của NVVDA tại http://nvaccess.org

Điểm nổi bật của phiên bản 2016.2 là khả năng thông báo lỗi chính tả trong khi soạn thảo; hỗ trợ thông báo lỗi ngữ pháp với Microsoft Word; sửa lỗi và cải thiện khả năng hỗ trợ cho Microsoft Office. Tuy nhiên, NVACCESS đã ra mắt phiên bản 2016.2.1 và gỡ bỏ tính năng thông báo lỗi ngữ pháp. Ta hãy cùng xem vì sao.

1. Tính năng mới:

 • Ở chế độ Browse (Browse mode) trong Internet Explorer và các điều khiển MSHTML khác, phím lệnh di chuyển qua các Annotation (A và Shift+A) sẽ di chuyển đến các đoạn văn bản được chèn và được xóa.
 • Trong Microsoft Excel, NVDA giờ đã thông báo cấp độ của một nhóm nhiều ô (Cell), cũng như chúng đang được mở rộng hay thu nhỏ.
 • Bấm lệnh Report Text Formatting (thông tin về định dạng văn bản: NVDA+F) nhanh hai lần sẽ hiển thị thông tin ở chế độ Browse – dễ xem hơn.
 • Từ Microsoft Excel 2010 trở lên, NVDA sẽ thông báo các ô có thuộc tính Shading và Gradient. Việc tự động thông báo được điều khiển bởi tùy chọn Report colors trong Document Formatting preferences.
 • Có bản phiên dịch chữ nổi mới: Koine Greek.
 • Trong Log Viewer, người dùng có thể lưu lại thông tin bằng phím Ctrl+S.
 • Nếu tính năng Report Spelling Error được bật và ứng dụng đang soạn thảo có hỗ trợ kiểm tra chính tả, NVDA sẽ phát một đoạn âm thanh khi gặp từ sai chính tả. Người dùng có thể tắt tính năng này thông qua tùy chọn “Play sound for spelling errors while typing" trong Keyboard Settings.

2. Các thay đổi:

 • Trong Browse Mode, ở các ô nhập liệu, phím Enter bên bàn phím số đã hoạt động giống như phím Enter bên bàn phím chữ.
 • Giờ đây, bộ đọc mặc định của NVDA là eSpeak NG.
 • Trong Microsoft Excel, NVDA không bỏ qua các tiêu đề cột hay tiêu đề dòng trong trường hợp có một dòng trắng giữa phần dữ liệu và tiêu đề.
 • Trong Microsoft Excel, NVDA sẽ đọc tọa độ trước khi đọc tiêu đề cột / dòng để tránh sự nhầm lẫn giữa tiêu đề và nội dung.

3. Sửa lỗi:

 • Trong Browse Mode, khi dùng các phím di chuyển (Single Letter Navigation) để đi đến các thành phần không được hỗ trợ cho một tài liệu, NVDA sẽ thông báo nó không được hỗ trợ, thay vì thông báo không có thành phần đó.
 • Khi liệt kê các Sheet trong danh sách các thành phần (Elements List) của Microsoft Excel, các Sheet chỉ có đồ thị nay đã được NVDA liệt kê.
 • Giờ đây, NVDA không thông báo những thông tin không cần thiết khi chuyển cửa sổ trong một ứng dụng Java với nhiều cửa sổ như IntelliJ hay Android Studio.
 • Trong vài phần mềm soạn thảo như Notepad ++, chữ nổi đã được cập nhật một cách chính xác khi di chuyển con trỏ bằng màn hình chữ nổi.
 • NVDA không còn lỗi thỉnh thoảng bị tắt khi bật đầu ra của chữ nổi (Braille Output).
 • Trong Microsoft Word, NVDA luôn thông báo các dấu thụt vào đầu dòng mà không bị phụ thuộc vào đơn vị đo (centimeters hay inches).
 • Khi sử dụng màn hình chữ nổi, hiển thị được nhiều thông điệp mà trước đây chỉ được NVDA thông báo bằng giọng nói.
 • Với các ứng dụng Java tiếp cận được với NVDA, thông tin về cấp độ của cây thư mục đã được đọc.
 • Sửa lỗi bị tắt ngang trong Mozilla Firefox và Adobe Flash Player trong vài trường hợp.
 • Trong Google Chrome và các trình duyệt dựa trên nền tảng này, nội dung trong các hộp thoại hay một ứng dụng có thể đọc được trong Browse Mode.
 • Trong Google Chrome và các trình duyệt dựa trên nền tảng này, người dùng có thể buộc NVDA chuyển sang Browse Mode trong một hộp thoại hay ứng dung.
 • Trong Internet Explorer hay các điều khiển MSHTML khác, di chuyển đến các điều khiển (cụ thể, khi dùng aria-activedescendant), NVDA không bị chuyển sang Browse Mode. Lỗi này thường xuất hiện khi di chuyển đến các gợi ý ở trường địa chỉ khi soạn thư trong Gmail.
 • Trong Microsoft Word, NVDA không bị đóng băng trong một bảng lớn khi bật tính năng thông báo tiêu đề cột / dòng.
 • Trong Microsoft Word, NVDA không thông báo sai các đoạn văn bản là Outline Level (nhưng không phải tiêu đề dựng sẵn – Build-In Heading) là Heading.
 • Trong Browse Mode của Microsoft Word, lệnh Move Past End và Move Past To Of Container (comma và shift+comma) nay đã hoạt động với bang.
 • Trong Windows XP, NVDA không làm cho Microsoft Word bị tắt ngay sau khi nó được khởi động. Nguyên nhân là do tính năng thông báo lỗi ngữ pháp trong Microsoft Word – xuất hiện ở NVDA 2016.2.

Trên đây là phần lược dịch các tính năng mới của NVDA 2016.2 và 2016.2.1. Tôi bỏ qua các thay đổi liên quan đến lập trình vì cho rằng ít người quan tâm đến nó. Mong bài viết có ích cho mọi người.

Tham khảo:

http://goo.gl/6vhVAk

http://goo.gl/dc9Rxo

Đặng Mạnh Cường

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin