2.1 Chèn số trang, chèn Bookmark và chia cột trong Word 2007

Nối tiếp những loạt bài trước trong bài này chúng ta sẽ nói về việc chèn số trang và chèn bookmark trong Word 2007. Chia cột trong Word 2007 như thế nào…?

1. Chèn số trang

Để chèn số trang trong Word 2007 bạn làm như sau:

Nhấn Alt + N vào menu Insert dùng mũi tên xuống để vào menu rồi dùng tab hoặc shift + tab đến mục page number (hoặc kí hiệu tắt là N U)

Sau đó nhấn mũi tên xuống chọn vị trí của số trang:

            - Top of page submenu: số trang nằm ở lề trên

            - Bottom of page submenu: số trang nằm ở lề dưới

            - Page margins: chèn theo lề trang giấy.

            - Current positions: chèn số trang tại vị trí đang đứng.

- Tiếp đó bạn sẽ nhấn mũi tên phải để vào submenu mà mình muốn và chọn kiểu trình bày số trang mình muốn rồi nhấn enter.

(Hoặc sau khi đã vào được mục page number bạn có thể nhấn kí hiệu tắt để vào từng submenu ở trên: nhấn chữ T để vào mục Top of page, nhấn B để vào mục Bottom of page, nhấn chữ P để vào mục Page margins, nhấn chữ C để vào Current positión)

- Và nhấn Escape để thoát khỏi hộp thoại chèn số trang.

- Nếu muốn định dạng số trang vừa chèn bạn lại vào mục page number rồi nhấn mũi tên xuống tới mục format page number rồi enter để vào (hoặc nhấn kí hiệu tắt là F):

            - Ở mục Format page number: chọn kiểu cho số trang.

            - Nhấn tab đến Continue… radio button rồi dùng mũi tên xuống tới start at và chọn số bắt đầu của số trang mà bạn muốn chèn.

            - Cuối cùng nhấn tab đến ok và enter là xong.

* Để xóa số trang vừa chèn bạn vào mục page number rồi nhấn mũi tên xuống tới mục Remove page number rồi enter. (hoặc bạn nhấn kí hiệu tắt là R)

2. Chèn bookmark:

- Trên một văn bản Word dài nhiều hàng chục trang, mỗi khi cần tìm đọc một đoạn hay một mục nào đó, bạn sẽ mất khá nhiều công sức. Thông thường là bạn sẽ dùng hộp thoại tìm kiếm rất là lâu và cũng khá tốn thời gian.

- Trong khi đó, Microsoft Word có sẵn một công cụ là Bookmark rất hữu ích cho bạn trong trường hợp này. Nó cho phép bạn đi đến nơi mà mình muốn đọc một cách nhanh chóng, cho dù văn bản dài đến mấy.

* Đối với Word 2007 bạn làm như sau :

Nhấn Alt + N vào menu Insert dùng mũi tên xuống để vào menu rồi dùng tab hoặc shift + tab đến mục Bookmark rồi nhấn enter (hoặc kí hiệu tắt là K)

Sau khi đã vào hộp thoại Bookmark bạn thực hiện các thao tác tương tự Word 2003 như:

- Gõ tên của Bookmark theo ý bạn vào mục Bookmark name. Nó hỗ trợ bảng mã Unicode tiếng Việt. Chú ý là các chữ phải viết dính liền nhau, muốn cách từ phải dùng dấu gạch nối dưới (nhấn Shift + dấu trừ).

- Tiếp theo bạn nhấn tab tới nút Add và kích hoạt vào bằng Enter hoặc khoảng trắng để nhập bookmark vào danh sách.

Nhấn tab tới mục Sort by và chọn name radio button để sắp xếp các bookmark theo tên.

- Nhấn tab tới mục Hidden bookmark và nhấn khoảng trắng check mục này để giấu các bookmark làm cho các ký hiệu bookmark không hiện lên làm rối văn bản.

Lần lượt làm như thế với các bookmark khác.

* Sau này, muốn đi tới chỗ đã đánh dấu, bạn có thể vào hộp thoại Bookmark. Chọn tên bookmark ở ô Bookmark name, rồi nhấn Go To button (alt + G), và nhấn Esc để thoát khỏi hộp thoại.

- Nếu không muốn dùng bookmark nào nữa, bạn có thể vào hộp thoại Bookmark chọn tên Bookmark cần xóa rồi nhấn Delete button (alt + D).

Hoặc bạn có thể di chuyển đến bookmark bằng cách nhấn Ctrl + G để mở hộp thoại go.

- Ở mục go to what bạn dùng mũi tên chọn mục bookmark.

- Ở mục enter bookmark name bạn dùng mũi tên lên xuống chọn bookmark cần đi tới.

- Sau đó nhấn tab tới nút go button rồi kích hoạt vào. Rồi nhấn escape để thoát khỏi hộp thoại.

3. Chia cột đoạn văn bản:

- Muốn chia cột một đoạn văn bản nào đó bạn làm như sau:

- Đầu tiên bạn chọn vùng văn bản muốn chia cột.

- Tiếp đó bạn nhấn Alt + P vào menu Page Layout dùng mũi tên xuống để vào menu và nhấn tab hoặc shift tab đến mục Column và enter. (hoặc nhấn Alt + P rồi nhấn J).

- Sau khi đã vào được mục Column bạn dùng mũi tên xuống để chọn các mục rồi enter:

                        + One: một cột

                        + Two: hai cột

                        + Three: ba cột

                        + Left: hai cột (cột trái nhỏ hơn cột phải)

                        + Right: hai cột (cột phải nhỏ hơn cột trái)

- Nếu không thích các lựa chọn ở ngoài bạn có thể vào hộp thoại column. Để vào hộp thoại column bạn nhấn Alt + P vào menu Page Layout nhấn J để vào mục Column button, bạn dùng mũi tên xuống để chọn mục More Column và enter (hoặc nhấn Alt + P rồi nhấn J rồi nhấn tiếp chữ C).

- Sau khi đã vào hộp thoại bạn thực hiện cách chia cột như word 2003. Chọn lựa xong bạn nhấn tab đến ok và kích hoạt vào.

- Để đọc nội dung văn bản ở các cột bạn sử dụng các phím tắt sau:

                        * ALT + “mũi tên xuống": Di chuyển tới cột tiếp theo trong văn bản.

                        * ALT + “mũi tên lên”: Di chuyển ngược về cột trước đó trong văn bản.

                        * Ctrl + mũi tên xuống, Ctrl + mũi tên lên: đọc từng đoạn văn.

 

 

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin