2.1 Định nghĩa cách phát âm cho Jaws với Dictionary Manager

Nghe audio

1. Giới thiệu

Đây là một tiện ích quản lý từ điển của Jaws. Với tiện ích này, bạn có thể điều chỉnh để Jaws phát âm một từ hoặc cụm từ theo ý muốn của mình. Đặc biệt là những khi bạn viết tắt một từ mà bạn muốn Jaws phải đọc đầy đủ cả từ đó lên. Chẳng hạn, bạn viết “SM” và bạn lại muốn Jaws đọc là “Sao Mai”. Jaws Dictionary Manager sẽ giúp bạn làm điều này.

2. Thêm một từ vào từ điển

Nếu bạn muốn Jaws phát âm một từ nào đó theo ý mình, bạn cần phải thêm từ đó vào Dictionary Manager. Để thêm một từ vào Dictionary Manager, bạn hãy khởi động trình quản lý từ điển (Dictionary Manager) lên.
Bạn có thể tìm thấy tiện ích này tại trình đơn Utilities của Jaws (hoặc mở nhanh bằng tổ hợp phím Insert+D.
Lưu ý: nhấn Insert+T kiểm tra tên cửa sổ. Nếu tên cửa sổ là Default.jdf… nghĩa là bạn đang sử dụng tiện ích này cho toàn bộ các ứng dụng. Nếu tên cửa sổ là tên của một ứng dụng nào đó, ví dụ: Wordpad.jdf thì bạn đang sử dụng tiện ích này cho ứng dụng đó. Bạn nhấn Ctrl+shift+D để mở tập tin default.jdf…

Sau khi tiện ích này được mở, bạn nhấn phím Tab tới nút Add và nhấn Enter. Một hộp thoại sẽ xuất hiện.

Ở mục đầu tiên “Actual Word”, bạn hãy nhập từ cần được định nghĩa.

Nhấn Tab sang mục “Replacement Word”, nhập vào từ mà bạn muốn Jaws phát âm.

Ví dụ: Mình sẽ nhập từ SM vào ô Actual Word và mình muốn Jaws đọc đầy đủ là Sao Mai nên mình sẽ nhập cả từ Sao Mai vào ô Replacement Word.

Nhập xong nhấn tab sang nút Select Sound để gán cho từ đó một âm thanh (nếu muốn).

Tiếp tục nhấn Tab sang mục Applies to. Tại đây bạn có thể lựa chọn áp dụng cho một ngôn ngữ hoặc toàn bộ (nên để mặc định là All Languages).

Cuối cùng, nhấn Tab sang nút OK để hoàn tất việc thêm từ mới.

Nhấn Alt+F4 để đóng chương trình và chọn Yes để lưu lại những thiết lập vừa rồi.

3. Chỉnh sửa hoặc xóa một từ ra khỏi từ điển

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa một từ bất kỳ ra khỏi Dictionary Manager nếu muốn.
Tại cửa sổ Dictionary Manager nhấn Tab qua mục TreeView.
Bạn dùng mũi tên, di chuyển tới từ cần chỉnh sửa hoặc xóa.

Nếu muốn chỉnh sửa thì nhấn Tab đến nút Change rồi enter.
Nếu muốn xóa thì nhấn tab đến nút Delete rồi nhấn Enter, chọn Yes để đồng ý.
Nhấn Alt+F4 để đóng chương trình. Chọn Yes để lưu những thay đổi vừa thiết lập.

Chúc thành công!

Phùng Văn Toản

nguoikhiemthi@yahoo.com

Chia sẻ bài này qua: