Điều Kiện Sử Dụng Trang Thư Viện

Điều Kiện Sử Dụng

 

Trước khi sử dụng các chức năng chia sẻ hay sử dụng lại nội dung chia sẻ, quí vị hãy đọc kỹ các điều khoản được qui định dưới đây và đảm bảo rằng quí vị đã chấp nhận tuân thủ chúng.

Nếu các bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào dưới đây các bạn hãy ngừng ngay việc truy cập website. Thông tin này có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Điều khoản về dịch vụ web

Thý Viện Sách Sao Mai là website chia sẻ các tài liệu điện tử phục vụ học tập và nghiên cứu, website có các chức năng internet cho phép tạo thành một cộng đồng sách điện tử, theo đó các nội dung chia sẻ được xây dựng từ bản thân mỗi thành viên; nội dung có thể có được do thành viên tự tạo, sưu tầm.. Thý Viện Sách Sao Mai khuyến khích di chuyển các nội dung chia sẻ từ các nguồn khó truy cập lên website để tạo điều kiện chia sẻ tốt hơn. Người dùng hiểu rằng việc Thý Viện Sách Sao Mai xử lý, chọn lựa và đăng tải tài liệu là dựa trên nguyện vọng chia sẻ của người đã góp tài liệu, việc đó không thay đổi tình trạng bản quyền của tài liệu đó. Thý Viện Sách Sao Mai không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào về bản quyền hay điều kiện sử dụng của bất cứ bên thứ ba nào.

Thý Viện Sách Sao Mai khuyến cáo người dùng tuân thủ điều kiện sử dụng đối với mỗi tài liệu mà họ đang có hoặc sẽ dùng trên Thý Viện Sách Sao Mai và sẽ áp dụng các biện pháp khoá truy cập tới nội dung vi phạm hoặc phong toả tài khoản người dùng để giữ cho Thý Viện Sách Sao Mai là một môi trường chia sẻ lành mạnh.
Việc đăng ký và sử dụng tài khoản người dùng

Mỗi khi truy cập website bạn đã là người dùng và sau khi đăng ký thành viên thành công bạn đã có một tài khoản người dùng và trở thành thành viên của website. Việc đăng ký thành viên là hoàn toàn tự nguyện và Thý Viện Sách Sao Mai có quyền từ chối chấp nhận trở thành thành viên của bạn.

Bạn tự đăng ký và tự quản lý lấy tài khoản người dùng trong đó có mật khẩu và một số thông tin cá nhân. Thành viên không được cho người khác mượn tài khoản truy cập này. Trong trường hợp bị quên mật khẩu truy cập, bạn có quyền yêu cầu yêu cầu phục hồi tài khoản truy cập với mật khẩu mới. Thý Viện Sách Sao Mai không chịu trách nhiệm về những tổn thất mà bạn gặp phải khi bạn sử dụng tài khoản sử dụng không đúng, bạn sẽ chịu hoàn trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại của Thý Viện Sách Sao Mai hoặc các bên có liên quan trong trường hợp các thiệt hại đó được xác định là do tài khoản người dùng của bạn gây ra. Trong một số trường hợp vi phạm các điều khoản sử dụng, Thý Viện Sách Sao Mai có quyền ngưng hoặc khoá vĩnh viễn tài khoản người dùng.

Sử dụng dịch vụ web trên Thý Viện Sách Sao Mai

Bạn hiểu rằng Thý Viện Sách Sao Mai chỉ tạo môi trường chia sẻ và bạn hiểu và chịu trách nhiệm trước các công việc bạn đang làm với thông tin mà bạn chia sẻ cũng như thông tin bạn sẽ dùng từ đó. Thý Viện Sách Sao Mai không chịu trách nhiệm về độ trung thực, sự toàn vẹn, tính hợp pháp của các nội dung mà chỉ cung cấp các chức năng web để bạn thấy được đánh giá của cộng đồng và tham gia như một thành viên ảo nhằm giúp bạn sàng lọc thông tin, góp phần giữ gìn sự lành mạnh của Thý Viện Sách Sao Mai.

Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Thý Viện Sách Sao Mai để thực hiện các hành động sau:

* Vi phạm các điều khoản về an ninh thông tin trong hệ thống pháp luật hiện hành.
* Sao chép, loan truyền bất kỳ nội dung dữ liệu nào có liên quan hoặc có ảnh hưởng không tốt đến thương hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu của bất kỳ ai;
* Sử dụng Tài khoản cá nhân và Mật khẩu của người dùng khác một cách bất hợp pháp;
* Thu thập, sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng khác. Bao gồm các thông tin về tài khoản hoặc địa chỉ thư điện tử, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin cá nhân từ Thý Viện Sách Sao Mai;
* Can thiệp vào quá trình xác thực người dùng, dùng các thủ thuật như sửa cookie, nghe lén.. để truy cập trái phép.
* Lưu trữ, chia sẻ các nội dung không phải sách, tài liệu, học liệu các nội dung không có giá trị tham khảo đối với người khác.. ví dụ như các video clip cá nhân, audio clip, file nhạc, chương trình máy tính.. Các clip đa phương tiện trợ giúp học ngoại ngữ, các hỗ trợ người khuyết tật không thuộc số này.

Điều khoản về bồi thường thiệt hại

Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ không khiếu nại hoặc bắt buộc Thý Viện Sách Sao Mai phải bồi thường cho bạn về tất cả những tổn hại, trách nhiệm, chi phí do :

* Tổn thất xảy ra trong quá trình bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ trực tuyến trên Thý Viện Sách Sao Mai
* Bạn vi phạm bản quyền hoặc các vấn đề có liên quan đến sở hữu trí tuệ của một cá nhân, tập thể hoặc một trang web thứ ba
* Các tổn thất do khiếu nại của một bên thứ ba đối với bạn về các nội dung bạn đã sao chép, phân phối, mua bán, trao đổi, bán lại hoặc khai thác dựa vào việc sử dụng nội dung từ Th
ý Viện Sách Sao Mai.

Không thương mại hoá các dịch vụ từ Thý Viện Sách Sao Mai

Bạn hiểu và đồng ý về việc không giới thiệu, nhân bản, sao lưu, mua bán, trao đổi, bán lại hoặc khai thác các dữ liệu có trên Thý Viện Sách Sao Mai nhằm mục đích thương mại.

Bạn đồng ý rằng hoạt đông thương mại chỉ được chấp nhận đối với các ấn phẩm hợp pháp và áp dụng đối với tài liệu thuộc phân loại Sách rao bán với tiêu chí cung cấp thông tin sách cho cộng đồng, không khuyến khích quảng cáo.
Thý Viện Sách Sao Mai có thể thay đổi nội dung dịch vụ web

Bạn hiểu và đồng ý rằng Thý Viện Sách Sao Mai có toàn quyền trong việc thay đổi, cho phép hoạt động hoặc đóng cửa một hoặc một phần dịch vụ của Thý Viện Sách Sao Mai vào bất kỳ thời điểm hoặc trạng thái nào với việc có hoặc không có các thông báo trước.
Th
ý Viện Sách Sao Mai có thể ngừng hiệu lực tài khoản thành viên

Bạn hiểu và đồng ý rằng Thý Viện Sách Sao Mai có thể, trong một số trường hợp nhất định, sẽ ngừng việc sử dụng Tài khoản cá nhân và mật khẩu của bạn mà không cần phải thông báo trước. Ngoài ra, một số trường hợp khác cũng có thể dẫn đến việc ngưng sử dụng dịch vụ như sau: (1) Vi phạm hoặc làm trái các thỏa thuận trong Điều kiện sử dụng (2) Yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ từ bạn (bạn tự xóa Tài khoản cá nhân của mình), (3) Các lỗi đột xuất về mặt kỹ thuật hoặc bảo mật phát sinh bất khả kháng (4) Quá thời hạn kích hoạt tài khoản (5) Sử dụng Thý Viện Sách Sao Mai để tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.

Cuối cùng, bạn hiểu và đồng ý rằng tất cả các nguyên nhân dẫn đến việc ngừng sử dụng dịch vụ hoàn toàn là do bạn quyết định. Thý Viện Sách Sao Mai khẳng định không liên quan trách nhiệm tới bạn hoặc một bên thứ ba về việc kết thúc sử dụng này.

Chia sẻ bài này qua: