Thư viện tiếp cận

Đăng bởi amedeo vào T5, 12/08/2016 - 00:37

Thư viện tiếp cận

Dự án bắt đầu vào năm 2006 được tài trợ bởi Samsung. Chúng tôi đã chuyển sách giáo khoa từ lớp 3 đến 12 thành các định dạng tiếp cận được cho người khiếm thị, bao gồm e-book, DAISY, và sách nói.

Sau đó, thông qua Dự án Hỗ trợ giáo dục đại học và ICEVI (Hội đồng giáo dục thế giới cho người khiếm thị), chúng tôi bắt đầu cung cấp các dịch vụ cho sinh viên khiếm thị đang theo học các chương trình đại học (sau phổ thông) và vẫn còn thực hiện công việc này cho đến nay.

Trên hệ thống của mình, chúng tôi có khoảng 3.000 tài liệu bao gồm sách chuyên ngành, sách giáo khoa, handout (tài liệu đi kèm trong thuyết trình), bài học, sách tham khảo, v.v...

Bộ Giáo trình tự học Anh ngữ là sản phẩm được thực hiện trong một dự án của Sao Mai năm 2007, biên soạn bởi thầy Nguyễn Quang Thông - giáo viên tiếng Anh trong Dự án Bừng Sáng và trong những năm đầu tại Trung Tâm Sao Mai.

Thầy Nguyễn Quang Thông

Trích sách nói được thực hiện bởi Sao Mai - Giáo trình Tự học Anh ngữ 1:

Chia sẻ bài này qua: