Liên Hệ

Lưu ý: giờ làm việc của Trung Tâm bắt đầu từ 08:00 đến 16:00, từ thứ Hai đến thứ Sáu (GMT+7).

 

Trung Tâm Hướng Nghiệp & Công Nghệ Trợ Giúp Cho Người Mù Sao Mai

Địa chỉ: 52/22 Huỳnh Thiện Lộc, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, HCM, Việt Nam.

Tel: +84 28 7302-4488

 

Quý vị vui lòng chọn bộ phận liên quan để liên hệ với chúng tôi.

Phòng Hành Chính: các thông tin chung.

Phòng Công Nghệ: gửi các yêu cầu hỗ trợ và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công nghệ trợ giúp cho người khiếm thị.

Phòng Hướng Nghiệp: các yêu cầu liên quan đến hoạt động hướng nghiệp và giới thiệu việc làm.

Tài Trợ: các yêu cầu thông tin liên quan đến tài trợ/đóng góp

Phòng Dịch Vụ và Sản Phẩm: gửi các yêu cầu về những dịch vụ và sản phẩm có thu phí của Sao Mai.

Phản hồi trang web: thông báo lỗi và đề xuất tính năng mới cho trang web.