Thư Viện Sách Tiếp Cận

Book Library

Chào mừng bạn đến với thư viện sách Sao Mai!
Mục tiêu chính của thư viện là tạo một nguồn tài liệu mang tính tiếp cận cho người khiếm thị, đặc biệt là các bạn học sinh/sinh viên. Tất cả các tài liệu trong thư viện sách Sao Mai luôn luôn được chúng tôi đảm bảo tính tiếp cận cho người khiếm thị sử dụng các công cụ trợ giúp để đọc. Ngoài ra, nếu bạn có nguồn sách hữu ích nào, hãy chia sẻ với chúng tôi tại đây. Trong khi các bạn khiếm thị có thể gửi yêu cầu chuyển đổi sách sang định dạng tiếp cận cho nhóm tài liệu Sao Mai. Lưu ý, để hạn chế nội dung rác gửi tự động lên hệ thống, bạn cần phải đăng nhập để có thể chia sẻ hoặc yêu cầu sách.

Trên trang này sẽ hiển thị 50 đầu sách được cập nhật mới nhất ở phần dưới. Để tìm nhanh tài liệu bạn cần, vui lòng dùng chức năng lọc/tìm sách theo chuyên ngành, thể loại, tác giả VV với biểu mẫu dưới đây.

Nguồn sách tiếp cận cho người khiếm thị
Bảng gồm 3 tiêu đề cột là ảnh bìa, tựa sách và tên tác giả. Bảng hiển thị 50 đầu sách được đăng gần đây nhất.
Ảnh bìa Tựa sách Tác giả
BÀI TẬP SINH HỌC 12 BÀI TẬP SINH HỌC 12 ĐẶNG HỮU LANH
BÀI TẬP VẬT LÍ 11 BÀI TẬP VẬT LÍ 11 LƯƠNG DUYÊN BÌNH - VŨ QUANG
BÀI TẬP HÓA HỌC 11 BÀI TẬP HÓA HỌC 11 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
SINH HỌC 11 SINH HỌC 11 LÊ ĐÌNH TUẤN
BÀI TẬP SINH HỌC 11 BÀI TẬP SINH HỌC 11 NGÔ VĂN HƯNG - TRẦN VĂN KIÊN
BÀI TẬP VẬT LÍ 10 BÀI TẬP VẬT LÍ 10 LƯƠNG DUYÊN BÌNH - NGUYỄN XUÂN CHI
HÓA HỌC 10 HÓA HỌC 10 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
BÀI TẬP VẬT LÍ 9 BÀI TẬP VẬT LÍ 9 ĐOÀN DUY HINH
BÀI TẬP HÓA HỌC 9 BÀI TẬP HÓA HỌC 9 LÊ XUÂN TRỌNG
BÀI TẬP HÓA HỌC 8 BÀI TẬP HÓA HỌC 8 LÊ XUÂN TRỌNG
BÀI TẬP VẬT LÍ 7 BÀI TẬP VẬT LÍ 7 NGUYỄN ĐỨC THÂM
BÀI TẬP VẬT LÍ 6 BÀI TẬP VẬT LÍ 6 BÙI GIA THỊNH
BÀI TẬP SINH HỌC 10 BÀI TẬP SINH HỌC 10 PHẠM VĂN TY
BÀI TẬP SINH HỌC 9 BÀI TẬP SINH HỌC 9 VŨ ĐỨC LƯU
BÀI TẬP HÌNH HỌC 12 BÀI TẬP HÌNH HỌC 12 NGUYỄN MỘNG HY
HÌNH HỌC 12 HÌNH HỌC 12 TRẦN VĂN HẠO
BÀI TẬP GIẢI TÍCH 12 BÀI TẬP GIẢI TÍCH 12 VŨ TUẤN
GIẢI TÍCH 12 GIẢI TÍCH 12 TRẦN VĂN HẠO
BÀI TẬP HÌNH HỌC 11 BÀI TẬP HÌNH HỌC 11 NGUYỄN MỘNG HY
HÌNH HỌC 11 HÌNH HỌC 11 TRẦN VĂN HẠO
BÀI TẬP ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 BÀI TẬP ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 VŨ TUẤN
ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 TRẦN VĂN HẠO
BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 NGUYỄN MỘNG HY
HÌNH HỌC 10 HÌNH HỌC 10 TRẦN VĂN HẠO
BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 VŨ TUẤN
ĐẠI SỐ 10 ĐẠI SỐ 10 TRẦN VĂN HẠO
BÀI TẬP TOÁN 9 - TẬP HAI BÀI TẬP TOÁN 9 - TẬP HAI TÔN THÂN
BÀI TẬP TOÁN 9 - TẬP MỘT BÀI TẬP TOÁN 9 - TẬP MỘT TÔN THÂN
TOÁN 9 - TẬP HAI TOÁN 9 - TẬP HAI PHAN ĐỨC CHÍNH
TOÁN 9 - TẬP MỘT TOÁN 9 - TẬP MỘT TÔN THÂN
BÀI TẬP TOÁN 8 - TẬP HAI BÀI TẬP TOÁN 8 - TẬP HAI TÔN THÂN
BÀI TẬP TOÁN 8 - TẬP MỘT BÀI TẬP TOÁN 8 - TẬP MỘT TÔN THÂN
TOÁN 8 - TẬP HAI TOÁN 8 - TẬP HAI PHAN ĐỨC CHÍNH
TOÁN 8 - TẬP MỘT TOÁN 8 - TẬP MỘT PHAN ĐỨC CHÍNH
BÀI TẬP TOÁN 7 - TẬP HAI BÀI TẬP TOÁN 7 - TẬP HAI TÔN THÂN
BÀI TẬP TOÁN 7 - TẬP MỘT BÀI TẬP TOÁN 7 - TẬP MỘT TÔN THÂN
TOÁN 7 - TẬP HAI TOÁN 7 - TẬP HAI PHAN ĐỨC CHÍNH
TOÁN 7 - TẬP MỘT TOÁN 7 - TẬP MỘT PHAN ĐỨC CHÍNH
BÀI TẬP TOÁN 6 - TẬP HAI BÀI TẬP TOÁN 6 - TẬP HAI TÔN THÂN
BÀI TẬP TOÁN 6 - TẬP MỘT BÀI TẬP TOÁN 6 - TẬP MỘT TÔN THÂN
TOÁN 6 - TẬP HAI TOÁN 6 - TẬP HAI PHAN ĐỨC CHÍNH
TOÁN 6 - TẬP MỘT TOÁN 6 - TẬP MỘT PHAN ĐỨC CHÍNH
TOÁN 6 - TẬP MỘT TOÁN 6 -TẬP MỘT PHAN ĐỨC CHÍNH
Bài Tập Tiếng Anh 11 -Tập Hai Bài Tập Tiếng Anh 12 -Tập Hai Hoàng Văn Vân
Bài Tập Tiếng Anh 12 - Tập Một Bài Tập Tiếng Anh 12 - Tập Một Hoàng Văn Vân
Tiếng Anh 12 -Tập Hai Tiếng Anh 12 -Tập Hai Hoàng Văn Vân
Tiếng Anh 12 -Tập Một Tiếng Anh 12 -Tập Một Hoàng Văn Vân
Bài Tập Tiếng Anh 11 -Tập Hai Bài Tập Tiếng Anh 11 -Tập Hai Hoàng Văn Vân
Bài Tập Tiếng Anh 11 - Tập Một Bài Tập Tiếng Anh 11 - Tập Một Hoàng Văn Vân
Tiếng Anh 11 -Tập Hai Tiếng Anh 11 -Tập Hai Hoàng Văn Vân