Hai năm đào tạo (1999-2001)

Đăng bởi amedeo vào T5, 11/17/2016 - 14:04

Hai năm đào tạo (1999-2001)

Hai năm hoạt động. Niềm vui  được học tập và khám phá.

Sử dụng máy in chữ nổi
Học tiếng Anh với thầy Thông

Dự án đào tạo kéo dài hai năm tại mái ấm Bừng Sáng (1999-2001).

Chia sẻ bài này qua: