TS. HUỲNH VĂN SƠN

Bạn trẻ và kỹ năng sống (MS-681)

1. Kỹ năng sống - Hành trang cần có của thanh niên hiện đại.

2. Tự đánh giá mình - Thước đo đầu tiên của kỹ năng sống

3. Bơi giữa mục tiêu cuộc đời

4. Tự tin chìa khóa cơ bản của thành công

5. Những kẻ cắp thời gian

6. Mùa xuân - Nỗi lo và kỹ năng bảo vệ bản thân

7. Đối diện với khủng hoảng cuộc đời

8. Giải tỏa căng thẳng của bạn gái trẻ

9. Giải mã và làm chủ cảm xúc

10. Chung sống với stress và thoát khỏi áp lực công việc.

11. Bí quyết thuyết trình hiệu quả

12. Con đường để có quyết định hợp lý.