Tony Buzan

Bản Đồ Tư Duy Trong Công Việc (MS-94)

Tác giả

Tâm sự cùng độc giả

Lời giới thiệu

Chương 1. Giải phóng tiềm năng sáng tạo vô hạn

Chương 2. Phương pháp mới để giải quyết vấn đề

Chương 3. Kế hoạch hoàn hảo cho sự tiến triển không ngừng

Chương 4. Nắm bắt sức mạnh của sự thay đổi

Chương 5. Đưa nhóm của bạn đến thành công

Chương 6. Đương đầu với những chèn ép trong công sở

Chương 7. Bí quyết thuyết trình hiệu quả

Chương 8. Giải pháp cân bằng công việc và cuộc sống