Văn Hóa Thông Tin

BASIC TACTICS FOR LISTENING (MS 864)

Tác giả

UNIT 1 Names and titles
UNIT 2 Describing People
UNIT 3 Clothes
UNIT 4  Time
UNIT 6 Jobs
UNIT 7 Sports and Exercise
UNIT 8 Locations
UNIT 9 THE FAMILY
Unit 10
UNIT 11 Prices
UNIT 12 Restaurants
UNIT 13 Small Talk
UNIT 14 Vacations
UNIT 15
UNIT 16 Movies
UNIT 17 The Weather
UNIT 18 Shopping
UNIT 19 Using the Telephone
UNIT 20 Describing Things
UNIT 21 Directions
UNIT 22 People we know
UNIT 23 Places

Phương Pháp Trường Sinh Và Đạo Thiền (MS 521)

Lời giới thiệu.

Lời nói đầu

Tựa

Cùng độc giả của tôi

Chương 1. Phương pháp trường sinh và triết lý y học đông phương

Chương 2. Phép trị liệu của tôi là gì?

Chương 3. Bảy điều kiện của sức khỏe

Chương 4. Nếu có đức tin. Sẽ không có gì mà không làm nổi.

Chương 5. Mười cách ăn và uống để có sức khỏe

Chương 6. Thực phẩm chính

Chương 7. Những món ăn đặc biệt

Chương 8. Thuyết âm - dương

Chương 9. Đề nghị cách trị một số triệu chứng bệnh theo phương pháp trường sinh

Hướng Dẫn Thực Hành Về Nền Y Học Trường Sinh Viễn Đông (MS 516)

Tác giả

A. LỜI NÓI ĐẦU

B. CHUẨN BỊ

C. NHỮNG CHỈ DẪN CƠ BẢN

I. CHẾ ĐỘ ĂN KIÊNG TRONG CÁC TUẦN ĐẦU

1. Uống ít nước

2. Ngưng dùng đường

3. Hãy dùng những thực phẩm sau

4. Tỉ lệ

5. Nhai kỹ

6. Hãy nhớ

II. CHẾ ĐỘ ĂN KIÊNG ĐẶC BIỆT

1. Nhịn ăn hoàn toàn trong một hay hai ngày, hoặc một hay hai tuần

2. Ngưng hoàn toàn

3. Tỉ lệ “ngũ cốc” và “lê ghim”

4. Ngưng mọi cuộc chạy chữa và dùng thuốc men.

Các Triều Đại Việt Nam (MS-269)

1. Việt Nam Thời Dựng Nước

2. - Nhà Nước Sau Công Nguyên Bắc Thuộc Lần Thứ Nhất

    - Nước Vạn Xuân Độc Lập

3. - Nhà Tuỳ Đường Và Các Cuộc Khởi Nghĩa (603-939)

    - Thời Kỳ Tự Chủ Họ Khúc Dấy Nghiệp

    - Triều Ngô (939-965)

    - Nhà Đinh Và Sự Thống Nhất Nhà Nước

    - Nhà Tiền Lê (980-1009)

4. Triều Lý (1010-1225) Sự Phát Triển Của Quốc Gia Phong Kiến Độc Lập

5. Triều Trần (1225-1400)

6. - Triều Hồ (1400-1407) Và Nước Đại Ngu

    - Triều Hậu Trần (1407-1413)

7. Triều Lê Sơ (1428-1527)

Nam Cao Nhà Văn Hiện Thực Xuất Sắc (MS-260)

PHẦN I. NAM CAO - CHÂN DUNG PHÁC THẢO

. Nam Cao - Nguyễn Đình Thi

. Người và tác phẩm Nam Cao - Tô Hoài

. Nam Cao - Hà Minh Đức

. Nhớ Nam Cao và những bài học của ông - Nguyễn Đăng Mạnh

. Nam Cao - Nhìn từ cuối thế kỷ - Phong Lê

. Nam Cao - Nhà văn không biết khóc - Vũ Bằng

. Nam Cao - Nguyễn Minh Châu

PHẦN II. ĐẾN VỚI NGHỆ THUẬT ĐỘC ĐÁO CỦA NAM CAO

. Đọc những truyện ngắn của Nam Cao - Nguyên Hồng

. Nam Cao con người và xã hội cũ - Lê Đình Kỵ

Nguyễn Công Hoan - Cây Bút Hiện Thực Xuất Sắc (MS-241)

PHẦN I
CHÂN DUNG PHÁC THẢO NGUYỄN CÔNG HOAN
NHÀ VĂN HIỆN THỰC LỚN, BẬC THẦY TRUYỆN NGẮN TRÀO PHÚNG

* TRÚC HÀ - Một ngọn bút mới - ông Nguyễn Công Hoan

* NHƯ PHONG - Một nhà văn xuất sắc của dòng văn học hiện thực phê phán

* VŨ NGỌC PHAN - Nguyễn Công Hoan và những truyện ngắn của anh

* PHAN CỰ ĐỆ - Nguyễn Công Hoan

* NGUYỄN HOÀNH KHUNG - Nguyễn Công Hoan

* TÔ HOÀI - Ngòi bút nhà văn Nguyễn Công Hoan, lực lượng, dũng khí, lạ lùng

*HỒNG CHƯƠNG - Một nhà văn tiêu biểu của chủ nghĩa hiện thực phê phán

120 Bài Luận Tiếng Anh (MS-356)

Topic 1. Myself

Topic 2. My childhood

Topic 3. My favourite teacher

Topic 4. How I spent my holidays

Topic 5. My family

Topic 6. My best friend

Topic 7. The happiest day in my life

Topic 8. My favourite sports

Topic 9. What kind of entertainment do you like best. Why?

Topic 10. I like or dislike the rainy season. Why?

Topic 11. Which season of the year do you like best? Why?

Topic 12. What do you usually do in the evening?

Topic 13. I like to go shopping at a supermarket, why?