ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

Tuyển Chọn Bộ Đề Ôn Luyện Khối C Văn – Sử – Địa (MS 533)

Lời nói đầu

Phần thứ nhất: Giới thiệu cấu trúc đề thi và bộ đề ôn luyện thi tốt THPT các môn khối C (Văn, Sử, Địa)

A. Bộ đề ôn luyện thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn

B. Bộ đề ôn luyện thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử

C. Bộ đề ôn luyện thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí

Phần thứ hai: Giới thiệu cấu trúc đề thi và bộ đề ôn luyện thi Đại học - Cao đẳng các môn khối C (Văn, Sử, Địa)

A. Bộ đề ôn luyện thi Đại học - Cao đẳng môn Ngữ văn

B. Bộ đề ôn luyện thi Đại học - Cao đẳng môn Lịch sử

63 Bài Văn Hay Trung Học Phổ Thông Lớp 11 (MS 520)

Tác giả

Bài 1. Em hiểu chủ nghĩa nhân văn trong văn học như thế nào? Hãy phân tích một số dẫn chứng lấy trong hai đoạn trích của tác phẩm Hamlet, Romeo và Juliet để làm sáng tỏ về chủ nghĩa nhân văn.

Bài 2. Em hãy phân tích mâu thuẫn nội tâm trong nhân vật Hộ ở truyện ngắn Đời thừa của Nam Cao để thấy rõ số phận bi đát của người trí thức trong giai đoạn 1930 - 1945.

Công Tác Xã Hội Đại Cương

Ra đời từ các xã hội công nghiệp ở châu Âu và Bắc Mỹ vào nửa cuối thế kỷ 19 và phát triển với tốc độ rất nhanh trong thế kỷ 20, công tác xã hội ngày nay tồn tại ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.Công tác xã hội vừa là một khoa học, vừa là một nghềnghiệp chuyên môn của thế giới hiện đại.

Tại Hội nghị Liên đoàn quốc tế nhân viên công tác xã hội (IFSW) tổ chức ở Montreal, Canada, tháng 7/2000 các chuyên gia, đã đưa ra định nghĩa:

Academic Writing Tài Liệu Ôn Thi (MS 740)

Thực tế không phải là sách dạy tiếng của tác giả người nước ngoài nào cũng Đáp ứng đúng và đủ nội dung ôn tập thi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngữ văn Anh và thi tuyển sinh sau đại học chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh Teaching English to Speakers of Other Languages) theo quy định của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo Trình Tin Học Đại Cương (MS 736)

Tin học đại cương là một nội dung quan trọng mang tính bắt buộc trong chương trình giáo dục đại học đối với các viên không chuyên về công nghệ thông tin. Từ nhiều năm nay, Trung tâm Tin học trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành giảng dạy môn học này cho các sinh viên (chính quy và tại chức) theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 1998.

Kinh Tế Học Đại Cương

Giáo trình KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG là một giáo trình kinh tế học cơ bản được dùng để giảng dạy và học tập cho sinh viên không chuyên ngành Kinh tế thuộc Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tài liệu tham khảo cơ bản và bổ ích cho sinh viên đại học, cao đẳng không chuyên ngành kinh tế, các học viên sau đại học cũng như các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý cùng đông đảo bạn đọc.

Nhập Môn Logic Học (MS 784)

Cuốn sách này được biên soạn trên cơ sở các bài giảng mà tác giả đã thực hiện nhiều năm nay cho sinh viên giai đoạn đào tạo đại cương của nhiều trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung cơ bản của sách bám sát chương trình học phần “Nhập môn logic học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 1995. Bên cạnh đó nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa chương trình giảng dạy đại học, tiếp cận gần hơn với chương trình đào tạo của các nước tiên tiến, chúng tôi đã đưa thêmvào sách một số nội dung mới. Các nội dung mới này được trình bày chủ yếu trong chương 2 ''Phân tích ngôn ngữ tự nhiên.

Nhập Môn Xã Hội Học (MS 818)

Chương I

XÃ HỘI HỌC VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT KHOA HỌC. 2

I.   ĐỐI TƯỢNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA XÃ HỘI HỌC. 3

II.    MỐI QUAN HỆ CỦA XÃ HỘI HỌC VỚI CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI. 10

III.   KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH XÃ HỘI HỌC. 14

IV.   Ý NGHĨA CỦA SỰ RA ĐỜI XÃ HỘI HỌC. 25

Chương II

CÁC NHÀ XÃ HỘI HỌC KINH ĐIỂN. 26

Auguste Comte.

Herbert Spencer

Karl Marx.

Emile Durkheim..

Max Weber

Chương III

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM LÝ THUYẾT TRONG XÃ HỘI HỌC.

I.   THUYẾT CHỨC NĂNG.

II.    THUYẾT XUNG ĐỘT.

Chính Sách Xã Hội (MS 746)

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Thuật ngữ chính sách xã hội (social policy) - thuật ngữ khoa học mới ở Việt Nam   

2. Chính sách xã hội là ngành khoa học trẻ

3. Chính sách xã hội là một trong những chính sách cơ bản của nhà nước, do nhà nước, mà nguyên tắc cao nhất của nó là công bằng xã hội 

PHẦN NỘI DUNG

Phần 1: SỰ HÌNH THÀNH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, VỊ TRÍ, Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU BỘ MÔN KHOA HỌC NÀY

Phần 2: CHÍNH SÁCH XÃ HỘI LÀ GÌ, CHỨC NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Phần 3: MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI