Thư Viện Sách Tiếp Cận

Chào mừng bạn đến với thư viện sách Sao Mai!
Mục tiêu chính của thư viện là tạo một nguồn tài liệu mang tính tiếp cận cho người khiếm thị, đặc biệt là các bạn học sinh/sinh viên. Tất cả các tài liệu trong thư viện sách Sao Mai luôn luôn được chúng tôi đảm bảo tính tiếp cận cho người khiếm thị sử dụng các công cụ trợ giúp để đọc. Ngoài ra, nếu bạn có nguồn sách hữu ích nào, hãy chia sẻ với chúng tôi tại đây. Trong khi các bạn khiếm thị có thể gửi yêu cầu chuyển đổi sách sang định dạng tiếp cận cho nhóm tài liệu Sao Mai. Lưu ý, để hạn chế nội dung rác gửi tự động lên hệ thống, bạn cần phải đăng nhập để có thể chia sẻ hoặc yêu cầu sách.

Trên trang này sẽ hiển thị 50 đầu sách được cập nhật mới nhất ở phần dưới. Để tìm nhanh tài liệu bạn cần, vui lòng dùng chức năng lọc/tìm sách theo chuyên ngành, thể loại, tác giả VV với biểu mẫu dưới đây.

Nguồn sách tiếp cận cho người khiếm thị
Tựa sách Ảnh bìa Tác giả Nhà xuất bản
My First Britannica The Earth and Earth Sciences Encyclopedia Britannica Encyclopedia Britannica
Murder Comes to Life and Other Stories Rick Brightfield Troll Communications Llc
Mr. Midshipman Hornblower C. S. Forester Oxford University Press, Oxford Bookworms
The Lucky Horseshoes - Nancy Drew Notebooks #26 Carolyn Kene unknown
LORD ARTHUR SAVILE'S CRIME AND OTHER STORIES Oscar Wilde OXFORD DOMINOES
Little house on the Prairie Laura Ingalls Wilder's Harper Trophy
Lights Cameral Clues - Nancy Drew Notebooks #29 Carolyn Kene Minstrel Books
The Lemomnade Raid - Nancy Drew Notebooks #19 Carolyn Kene Minstrel Books
L is for Lawless Sue Grafton Macmillan
King's Ransom Ed McBain Oxford University Press, Oxford Bookworms
Kidnapped: The Adventures of David Balfour Robert Louis Steveson Oxford University Press, Oxford Bookworms
It's No Joke - Nancy Drew Notebooks #30 Carolyn Kene Minstrel Books, Simon and Schuster
INTRUDER Carolyn Kene ALADDIN PAPERBACKS
I robot Isaac Asimov Oxford University Press, Oxford Bookworms
How things work World Book Incorporated World Book Incorporated
Happy days and other very short stories Jake Allsop Penguin Books
Gulliver's Travels Jonathan Swift Oxford University Press, Oxford Bookworms
Gazing at stars Clare West Oxford University Press, Oxford Bookworms
Flower power - Nancy Drew Notebooks #41 Carolyn Kene Minstrel Books
The Fine-Feathered Mystery - Nancy Drew Notebooks #31 Carolyn Kene Aladdin