Bản Đồ Tư Duy Trong Công Việc

Author
Subject
Book Content Language
Published year
2008
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Lời giới thiệu
Chương 1: Giải phóng tiềm năng sáng tạo vô hạn
Chương 2: Phương pháp mới để giải quyết vấn đề
Chương 3: Kế hoạch hoàn hảo cho sự tiến triển không ngừng
Chương 4: Nắm bắt sức mạnh của sự thay đổi
Chương 5: Đưa nhóm của bạn đến thành công
Chương 6: Đương đầu với những chèn ép nơi công sở
Chương 7: Bí quyết thuyết trình hiệu quả
Chương 8: Giải pháp cân bằng công việc và cuộc sống