Công Nghệ

Đăng Ký Nhận Miễn Phí Tài Liệu Giáo Trình Tập Huấn NVDA của NV Access

Đăng bởi Sao Mai vào T5, 02/23/2017 - 14:46
Trung Tâm Sao Mai sẽ tiến hành cập nhật bản tiếng Việt cho NVDA và chuyển dịch toàn bộ các giáo trình tập huấn do NV Access phát triển sang tiếng Việt. Sao Mai cũng sẽ phụ trách phân phối nguồn tài liệu giáo trình phiên bản tiếng Việt đến những người dùng có nhu cầu.

Thông Báo Về Việc Thay Đổi Diễn Đàn SMCC

Đăng bởi Sao Mai vào T6, 01/16/2015 - 14:43

Chào các anh chị và các bạn cuối tháng 12 vừa qua, diễn đàn trao đổi qua thư điện tử SMCC của trung tâm Sao Mai đã bị Freelists xóa. Sau một thời gian trao đổi khá lâu,  họ vẫn không đồng ý phục hồi và không gửi lại danh sách thành viên cho chúng tôi.

Do đó TT Sao Mai quyết định tạo một diễn đàn khác trên Googlegroups. Tên nhóm mới là diendansaomai@googlegroups.com