GIÁO DỤC

Phương Pháp Giải Các Bài Toán Trong Tin Học (MS 866)

Lời nói đầu
CHƯƠNG I PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUÁT ĐỂ GIẢI MỘT BÀI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH
§1. XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN
§2. TÌM CẤU TRÚC DỮ LIỆU
§3. TÌM THUẬT TOÁN
§4. LẬP TRÌNH
§5. CHẠY THỬ, THAY ĐỔI, KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG 2 CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
§1. ĐỆ QUY
§ 2. TÌM KIẾM
§ 3. SẮP XẾP
§4. QUY HOẠCH ĐỘNG
§5. ĐỒ THỊ (GRAPH)
§ 6. TRÒ CHƠI
§7. HÌNH HỌC
CHƯƠNG 3 CÁC ĐỀ THI TIN HỌC QUỐC TẾ
§1. ĐỀ THI TIN HỌC QUỐC TỂ LẦN V
§2. ĐÊ THI TIN HỌC QUỐC TẾ LẦN VI
§3. ĐỀ THI TIN HỌC QUỐC TẾ LẦN VII

Tiếng Việt Dùng Cho Đại Học Đại Cương (MS 809)

Sách này được viết theo chương trình 053 (TV) 101 “Tiếng Việt thực hành A” và chương trình 053 (TV) 105 "Tiếng Việt thực hành B” của Bộ Giáo dục và đào tạo. Mục tiêu cơ bản của những CT (chương trình) này là giúp sinh viên có kĩ năng diễn đạt rõ ràng và chính xác câu chữ trong từng đoạn văn cũng như toàn văn bản.

Hai chương trình này được xây dựng theo trình tự sau:

ngôn bản -> câu -> từ -> chính tả

Từ Hán Việt Và Việc Giảng Dạy Từ Hán Việt Trong THCS (MS 866)

Tác giả

Quyển sách này trình bày những kiến thức cơ bản về từ Hán Việt và phương pháp giảng dạy từ ngữ Hán Việt cho giáó viên Ngữ văn Trung học cơ sở. Tất nhiên, đây là sách nâng cao trình độ giáo viên, cho nên không phải mọi kiến thức trong quyển sách này đều truyền thụ cho học sinh. Nắm được những kiến thức này, việc giảng dạy của giáo viên sẽ có hiệu quả hơn.

Sách trình bày 9 vấn đề của Từ Hán Việt và việc giảng dạy từ Hán Việt ở Trung học cơ sở, đó là :

- Sự hình thành từ ngữ Hán Việt trong từ vựng tiếng Việt

- Yếu tố Hán Việt

- Cấu tạo của từ Hán Việt

Ngữ Pháp Tiếng Việt Tập 1 (MS 764)

Bộ sách Ngữ pháp tiếng Việt gồm hai tập ( do Diệp Quang Ban chủ biên) được biên soạn theo chương trình cải tiến dùng cho sinh viên khoa Ngữ văn các trường Đại học Sư Phạm trong cả nước:

Tập một (in lần đầu 1991) gồm có:

Mở đầu (do Diệp Quang Ban  viết)

Phần một : cấu tạo từ (từ xét ở phương diện cấu tạo ngữ pháp - do Diệp Quang Ban viết)

Phần hai   :Từ loại (doHoàng Văn Thung

Tập hai (do Diệp Quang Ban viết 1992) (in lần đầu 1992) gồm có:

Chuyên Đề Quản Lý Trường Học Tập 2 (MS 711)

Là nhà sư phạm, là người quản lí trường phổ thông hay dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng hay đại học, chúng ta cần phải hiểu con người để giáo dục – đào tạo con người. Một nhà sư phạm viết: công việc của ông thầy là hiểu con người và dẫn đạo họ (Toul se ramene dans l’action du maatre à la connaissance dé hommes el à la conduite dé hommes).

Đó là lí do ra dời của tập 2 trong CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÍ TRƯỜNG HỌC, với 4 đề mục:

Giáo Dục Công Dân 11 (Mới)

Tác giả

Phần Một

CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ

Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế

Bài 2. Hàng hoá - tiền tệ - thị trường

Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Bài 5. Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

Phần Hai

Giáo Dục Công Dân 5

Bài 1.       Em là học sinh lớp 5                              

Bài 2.       Có trách nhiệm về việc làm của mình  

Bài 3.       Có chí thì nên                                        

Bài 4.       Nhớ ơn tổ tiên                                      

Bài 5.       Tình bạn                                               

Bài 6.       Kính già, yêu tẻ                                    

Bài 7.       Tôn trọng phụ nữ                                 

Bài 8.       Hợp tác với những người xung quanh 

Giáo Dục Công Dân 4

Bài 1. Trung thực trong học tập                                                   

Bài 2. Vượt khó trong học tập                                                     

Bài 3. Biết bày tỏ ý kiến                                                             

Bài 4. Tiết kiệm tiền của                                                               

Bài 5. Tiết kiệm thời giờ                                                               

Bài 6. Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ                                            

TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH (MS 790)

Ngày 12 tháng 9 năm 1995, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 3244 / GD - ĐT về việc ban hành Bộ chương trình Giáo dục đại cương (giai đoạn I). Trong đó, chương trình môn Tiếng Việt thực hành (in ở tr. 4, 5, 6)là một trong những chương trình có vai trò quan trọng trong đào tạo sinh viên đại cương. Song, trên thực tế, việc dạy - học môn Tiếng Việt thực hành còn mang nhiều tính thụ động, chủ yếu theo phương thức dạy chay - học chay. Giáo viên và học sinh chưa có một cuốn giáo trình thống nhất.

Công Tác Tham Vấn (MS 747)

MỞ ĐẦU

1. Khi nào bạn muốn đến gặp nhà tham vấn

2. Các loại tham vấn

3. Lịch sử của Tham vấn và tâm lý trị liệu:

Phần 1: KHÁI NIỆM THAM VẤN VÀ KỸ NĂNG SỐNG

1. Tham vấn là gì?

2. Kỹ năng sống:

Phần 2: CÁC MỤC TIÊU CỦA THAM VẤN KỸ NĂNG SỐNG

1. Người có kỹ năng

2. Kỹ năng quản lý vấn đề

Phần 3: THAM VẤN VIÊN CŨNG LÀ CON NGƯỜI

1. Mối tương tác giữa TVV và TC: 

Phần 4: CÁC GIAI ĐOẠN THAM VẤN

1. Giai đoạn 1: Phát triển mối quan hệ và làm sáng tỏ vấn đề