Virtual Recorder

Virtual Recorder

  • Tác giả: Carlos Nazario
  • Giấy phép: miễn phí

Tính năng:

  • Thu âm
  • Hỗ trợ lưu trong khi thu - giống như máy ghi âm hay máy Cassette
  • Hỗ trợ thu cùng lúc 2kênh:  Microphone và thiết bị âm thanh (Sound Card)
  • Hỗ trợ thu từ sound card (tương tự như Stereo Mix, Loopback...)
  • Hỗ trợ 3 định dạng: Flac, MP3, Wave
  • Có phiên bản cài đặt và bản chạy trực tiếp (Portable)
  • Có thể sử dụng thong qua các câu lệnh

Liên kết tải phần mềm

Sử dụng:

 Sau khi tải về, cài đặt, chạy tập tin VirtualRecorder.exe nếu là bản chạy trực tiếp, chạy từ biểu tượng trên Desktop nếu là bản cài đặt. Chọn các thông số cần thiết rồi bấm nút Record để bắt đầu thu. Bạn cũng có thể bấm nút Hide Window để ẩn cửa sổ xuống khay hệ thống trong khi thu âm. Các tập tin thu âm được lưu trữ trong thư mục Recordings, ngang cấp với tập tin chạy (bản chạy trực tiếp) và trong My Documents (bản cài đặt)

Loại phần mềm

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin