Định Dạng Tiếp Cận

Các bài viết về những định dạng tài liệu tiếp cận như chữ nổi (Braille), DAISY và Epub.

Ngày tạoT6, 11/27/2020 - 14:05
Lượt xem

Bảng chữ tắt Sài Gòn được dùng bởi nhiều người khiếm thị ở khu vực miền Nam, Việt Nam.

Blog khác

Ngày tạoT7, 12/29/2018 - 14:30
Lượt xem

Thủ thuật giúp tự động kiểm tra, tải và cài đặt add-on cho NVDA.

Blog khác

Ngày tạoT2, 12/17/2018 - 15:41
Lượt xem

Giới thiệu những tính năng mới của Jaws 2019...

Blog khác

Ngày tạoT2, 04/16/2018 - 10:02
Lượt xem

Bảng ký hiệu viết tắt cho các từ đơn âm tiết trong bộ ký hiệu chữ nổi cấp 3.

Blog khác

Ngày tạoT2, 04/16/2018 - 09:42
Lượt xem

Các quy tắc viết và ký hiệu viết tắt chữ nổi cho phụ âm, nhóm nguyên âm và vần.

Blog khác

Ngày tạoT2, 04/16/2018 - 09:00
Lượt xem

Các quy tắc viết và những ký hiệu chữ nổi cho bảng chữ cái, chữ số, dấu thanh, dấu báo và dấu câu.

Blog khác

Ngày tạoT3, 04/17/2018 - 09:29
Lượt xem

Nhưng quy tắc đọc sách kỹ thuật như Toán cho người khiếm thị để có thể nghe và hiểu đúng nội dung như đọc bản chữ in phổ thông.

Blog khác

Ngày tạoT3, 04/17/2018 - 08:45
Lượt xem

Giới thiệu những quy tắc viết và ký hiệu chữ nổi cho các loại nhạc cụ dây, phím, bộ hơi.

Blog khác