Sao Mai Blogs

Trang Sao Mai Blogs được thiết kế nhằm chia sẻ những bài viết liên quan do các bạn làm việc tại Sao Mai cũng như những bài chia sẻ của cộng đồng.
Quý vị có thể gửi bài viết chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email: congnghe@trungtamsaomai.org

Hiện Sao Mai Blogs gồm các blog sau:

  1. Công Nghệ Tiếp Cận: các bài viết về công nghệ, phần lớn được đăng trên trang tạp chí Sao Mai AccessTech.
  2. Định Dạng Tiếp Cận: những bài viết/tư liệu về những định dạng tài liệu tiếp cận như chữ nổi (Braille), DAISY và Epub.

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin