Chính Sách Chế Độ Phúc Lợi

Chế Độ An Sinh Phúc Lợi Sao Mai

Biên soạn: Đặng Hoài Phúc/Giám Đốc
Đã được Ban Điều Hành thông qua vào ngày: 15/12/2014

Với mong muốn tạo một môi trường làm việc bền vững, hiệu quả và minh bạch, BĐH Sao Mai đã thống nhất và thông qua chính sách chế độ phúc lợi cho toàn bộ các nhân viên làm việc chính thức tại Sao Mai bên cạnh những chế độ được quy định bởi luật lao động Việt Nam. Các chế độ bao gồm như sau:

 

Bảo Hiểm:
Tất cả các nhân viên chính thức của Trung Tâm đều được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, những nhân viên có thời gian gắn bó làm việc với Trung Tâm từ mười (10) năm trở lên sẽ được xem xét hỗ trợ mua thêm bảo hiểm nhân thọ. Tất cả các gói bảo hiểm nói trên là những gói cơ bản vì vậy nhân viên có thể tìm hiểu với người phụ trách để mua thêm các tùy chọn khác cho mình. Các gói bảo hiểm cơ bản nói trên sẽ do Trung Tâm hỗ trợ chi trả 100%. Gói bảo hiểm y tế và xã hội sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng sau 60 ngày chính thức làm việc (có hợp đồng lao động).

 

Nơi Làm Việc:
Hỗ trợ hoàn trả chi phí tối đa là 3.000.000 VND/năm cho các chi phí học tập bao gồm tài liệu học tập và học phí. Những tài liệu và học phí này phải được duyệt trước và chứng minh tính cải thiện và nâng cao năng lực làm việc của nhân viên cho Trung Tâm.
Xem xét khuyến khích và chế độ thưởng hằng năm dựa trên kết quả đánh giá hiệu quả công việc trong năm cho các mục tiêu cá nhân, bộ phận và cả Trung Tâm đã đề ra trước đó.
Mỗi nhân viên có 12 ngày nghỉ được tính lương/năm trong 05 năm đầu, thêm 03 ngày cho 10 năm kế tiếp và thêm 05 ngày cho mỗi 05 năm sau đó. Chế độ nghỉ phép này không tính vào những ngày nghỉ thường niên bao gồm: Tết Tây, Tết Truyền Thống, Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 02/9.

 

Bảo Vệ Sức Khỏe
Tổ chức khám tổng quát định kỳ 02 lần/năm, lần thứ nhất vào tháng 1 và lần hai vào tháng 7.
Hỗ trợ chi phí đăng ký học hoặc tập luyện thể thao nhằm duy trì và cải thiện sức khỏe cho mỗi nhân viên tối đa 100.000VND/tháng.

Chia sẻ bài này qua: