Vietnamese

Sổ tay MP3 Direct Cut

GIỚI THIỆU:

MP3DirectCut (MP3DC) là chương trình miễn phí, dung lượng nhỏ, tính năng chính là thu và cắt dán âm thanh. So với các chương trình chỉnh sửa âm thanh khác, chương trình này có hai điểm nổi bật:

  • Cắt dán âm thanh nhưng không mã hóa tập tin gốc. Vì vậy, thời gian thực thi rất nhanh, và chất lượng âm thanh được giữ nguyên sau khi chỉnh sửa.

Ngữ Văn 6 - Tập I

Tác giả

Bài 1

- Con rồng, cháu Tiên

- Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)

- Từ và cấu tạo của từ tiếng Việt

- Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

Bài 2

- Thánh Gióng

- Từ mượn

- Tìm hiểu chung về văn tự sự

Bài 3.

- Sơn Tinh, Thủy Tinh

- Nghĩa của từ

- Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Bài 4

- Sự tích Hồ Gươm

- Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự

- Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

Toán 6 - Tập I

Tác giả

PHẦN SỐ HỌC

Chương I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1. Tập hợp, phần tử của tập hợp

Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên

Bài 3. Ghi số tự nhiên

Bài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Bài 5. Phép cộng và phép nhân

Bài 6. Phép trừ và phép chia

Bài 7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 8. Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 9. Thứ tự thực hiện các phép tính

Bài 10. Tính chất chia hết của một tổng

Ngữ Văn 12 - Tập II (MS-201)

Tác giả

Tuần 19:

- Vợ chồng A Phủ (trích)

- Viết bài làm vàn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20

- Nhân vật giao tiếp

Tuần 21:

- Vợ nhặt

- Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Tuần 22:

- Rừng xà nu

- Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ

Tuần 23:

- Những đứa con trong gia đình

- Trả bài làm văn số 5

- Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học (bài làm ở nhà)

Giáo Trình Tâm Lý Học Phát Triển (MS-139)

CHƯƠNG 1
KHÁI QUÁT VỀ TÂM LÍ HỌC PHÁT TRIỂN

I. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của Tâm lí học phát triển

II. Sơ lược lịch sử của Tâm lí học phát triển

III. Các phương pháp nghiên cứu trong Tâm lí học phát triển

CHƯƠNG 2
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ NGƯỜI

I. Các quan niệm về con người và phát triển tâm lí người

II. Cơ chế hình thành và phát triển tâm lí người

III. Quy luật phát triển tâm lí cá nhân

IV. Các giai đoạn phát triển tâm lí người