Các tính năng Mới của NVDA 2021.2

Bản phát hành này bước đầu hỗ trợ cho Windows 11. Trong khi Windows 11 chưa chính thức ra mắt, bản phát hành này được thử nghiệm trên các phiên bản xem trước của nó. Bản phát hành bao gồm việc sửa một lỗi quan trọng cho tính năng Che Màn Hình (xem thêm phần các lưu ý quan trọng). Công cụ sửa lỗi COM giờ đây có thể giải quyết nhiều vấn đề trong khi chạy NVDA. Đã tích hợp các bản cập nhật cho bộ đọc eSpeak và thư viện phiên dịch chữ nổi LibLouis. Ngoài ra, cũng đã sửa được nhiều lỗi và có nhiều cải thiện, đặc biệt là cải thiện cho chữ nổi và Windows terminals, máy tính, bản biểu tượng cảm xúc và lịch sử bộ nhớ tạm.

Các lưu ý quan trọng

Do một thay đổi trong Windows Magnification API, tính năng Che Màn Hình phải được cập nhật để hỗ trợ phiên bản mới nhất của Windows. Hãy dùng NVDA 2021.2 để bật tính năng Che Màn Hình với Windows 10 21H2 (10.0.19044) trở lên. Điều này áp dụng cho cả Windows 10 Insiders và Windows 11. Vì mục tiêu bảo mật, khi sử dụng một phiên bản mới của Windows, hãy tìm sự xác nhận trực quan rằng tính năng Che Màn Hình có làm cho màn hình đen toàn bộ.

Tính năng mới

 • Hỗ trợ thử nghiệm cho các ghi chú ARIA:
  • Thêm một lệnh để đọc tổng quan các chi tiết của một đối tượng với aria-details. (#12364)
  • Thêm một tùy chọn trong cài đặt mở rộng để thông báo nếu một đối tượng có các thông tin chi tiết trong chế độ duyệt.
 • Trong Windows 10 phiên bản 1909 và cao hơn (bao gồm Windows 11), NVDA sẽ đọc số gợi ý đếm được khi thực hiện tìm kiếm trong File Explorer.
 • Trong Microsoft Word, NVDA giờ đây sẽ đọc kết quả của việc thụt lề và thụt lề đoạn khi thực hiện bằng phím tắt.

Các thay đổi

 • Đã cập nhật Espeak-ng lên 1.51-dev commit ab11439b18238b7a08b965d1d5a6ef31cbb05cbb.
 • Nếu tùy chọn bài viết được bật trong thiết lập người dùng cho định dạng tài liệu, NVDA sẽ đọc "bài viết" sau khi đọc nội dung.
 • Đã cập nhật thư viện phiên dịch chữ nổi liblouis lên [3.18.0] (https://github.com/liblouis/liblouis/releases/tag/v3.18.0).
  • Các bản chữ nổi mới: Bun-ga-ri cấp 1, Burmese (Myanmar) cấp 1, Burmese cấp 2, Kazakhstan cấp 1, Khmer cấp 1, Bắc Kurdish cấp 0, Sepedi cấp 1, Sepedi cấp 2, Sesotho cấp 1, Sesotho cấp 2, Setswana cấp 1, Setswana cấp 2, Tatar cấp 1, Việt Nam cấp 0, Việt Nam cấp 2, Miền Nam Việt Nam cấp 1, Xhosa cấp 1, Xhosa cấp 2, Yakut cấp 1, Zulu cấp 1, Zulu cấp 2.
 • Windows 10 OCR đã đổi tên thành Windows OCR. (#12690)

Sửa lỗi

 • Trong ứng dụng Calculator của Windows 10, NVDA sẽ thể hiện biểu thức tính toán trên màn hình chữ nổi.
 • Trong các chương trình terminal trên Windows 10 phiên bản 1607 trở lên, khi thêm hay xóa các kí tự ở giữa một dòng, kí tự bên phải dấu nháy không còn bị đọc lên.
  • Diff Match Patch giờ đây mặc định được bật.
  • Đầu vào chữ nổi đã hoạt động tốt với các bản chữ nổi viết tắt sau: Ả rập cấp 2, Tây Ban Nha cấp 2, Urdu cấp 2, Trung Quốc (Đài Loan, Quan Thoại) cấp 2.
 • Công cụ sửa lỗi đăng kí COM giờ đây sửa được nhiều lỗi hơn, đặc biệt là trên Windows 64 bit.
 • cải thiện việc quản lý các nút cho máy đọc chữ nổi Seika Notetaker của Nippon Telesoft.
 • Cải thiện việc đọc trong bản biểu tượng cảm xúc và lịch sử bộ nhớ tạm.
 • Đã cập nhật mô tả ký tự bảng chữ cái tiếng Bengal.
 • NVDA sẽ được tắt một cách an toàn khi một bản NVDA mới được gọi chạy.
 • Việc chọn lại trình điều khiển cho màn hình nổi Handy Tech từ hộp thoại Chọn Màn Hình Nổi không còn xảy ra lỗi.
 • Windows phiên bản 10.0.22000 trở lên được nhận dạng là Windows 11, không phải Windows 10.
 • Tính năng che màn hình đã được sửa lỗi và thử nghiệm cho các phiên bản Windows đến 10.0.22000.
 • Nếu không có kết quả nào hiển thị khi lọc các thao tác, hộp thoại Quản lý các thao tác vẫn tiếp tục hoạt động như mong muốn.
 • Sửa một lỗi làm cho mục đầu tiên trong trình đơn của một trình đơn con không đọc lên trong vài ngữ cảnh.
Blog tags

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.