Đại học Sư phạm TP.HCM

TÂM LÝ HỌC GIAO TIẾP (MS 880)

Giáo trình TÂM LÝ HỌC GIAO TIẾP
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1 NHẬP MÔN VỀ GIAO TIẾP VÀ TÂM LÝ HỌC GIAO TIẾP
1. Sơ lược việc nghiên cứu về giao tiếp
2. Lý luận về giao tiếp
3. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của Tám lý học giao tiếp
4. Phương pháp nghiên cứu Tâm lý học giao tiếp.
CHƯƠNG 2 MỘT VÀI VẤN ĐÈ LÝ LUẬN VỀ GIAO TIẾP DƯỚI GÓC ĐỘ TÂM LÝ HỌC
1. Những đặc điểm cơ bản của giao tiếp
2. Các hoạt động tâm lý trong giao tiếp
3. Các yếu tố tác động đến quá trình giao tiếp
4. Giao tiếp ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn ngữ

Đánh Giá & Trắc Nghiệm Kết Quả Học Tập (MS 431)

Lời nói đầu

Phần 1. Một số lý thuyết về đánh giá trong giảng dạy và học tập

Bài 1. Một số quan điểm về đánh giá

Bài 2. Đánh giá

Bài 3. Tổ chức một chương trình đánh giá

Bài 4. Mục đích, ý nghĩa của việc đo lường kiểm tra đánh giá trong giáo dục

Bài 5. Một số tác dụng của đánh giá

Bài 6. Mục tiêu, nội dung và chức năng của việc đánh giá hoạt động giảng dạy

Bài 7. Đo lường, lượng giá và đánh giá trong giáo dục

Bài 8. Đánh giá sản phẩm của giảng dạy

Bài 9. Đánh giá và cho điểm

Giáo Trình Tâm Lý Học Trị Liệu (MS 800)

Tâm lý trị liệu (hay còn gọi là liệu pháp tâm lý) trong tiếng Anh là Psychotherapy (Psycho - Tâm lý; Therapy - Trị liệu, điều trị), trong tiếng Pháp là Thérapie (phép chữa bệnh) là những cách điều trị các rối nhiễu tâm lý bàng cách làm thay đổi hành vi (ứng xử), ý nghĩ, tri giác và cảm xúc của người bệnh.

Nhập Môn Giáo Dục Học Đặc Biệt (MS 750)

Trong khuôn khổ hợp tác đào tạo và phát triển nghiên cứu khoa học giữa Khoa Giáo dục Đặc biệt Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội chương trình và giảng dạy Giáo dục Đặc biệt Hàn Quốc, giảng viên Khoa Giáo dục Đặc biệt và các bạn đồng nghiệp thuộc Hiệp hội chương trình và giảng dạy Giáo dục Đặc biệt Hàn Quốc đã phối hợp viết cuốn “Nhập môn Giáo dục Đặc biệt”.

Giáo Trình Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm (MS 729)

Học phần Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm được đưa vào giảng dạy cho sinh viên các trường Sư phạm và học viên các lớp nghiệp vụ sư phạm giáo viên phổ thông trong nhiều năm qua. Đây là học phần nối tiếp học phần Tâm lý học đại cương, nhằm cung cấp những tri thức chung nhất về tâm lý lứa tuổi, chủ yếu là lứa tuổi học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, những cơ sở tâm lý của việc dạy học và giáo dục đạo đức cho học sinh, các phẩm chất và năng lực của giáo viên.

Giáo Trình Tâm Lý Học Người Trưởng Thành (MS 725)

Tâm lí học người trưởng thành là một môn học cung cấp một số hiểu biết cơ bản về điều kiện phát triển tâm lí và những đặc điểm tâm lí đặc trưng của người trưởng thành. Từ đó, có cách nhìn đúng về các thuận lợi và khó khăn của người trưởng thành, và có cách ứng xử phù hợp với họ.

Giáo Dục Học Phổ Thông (MS-128)

Chương 1. Những vấn đề chung của lý luận giáo dục

Chương 2. Nhà trường trung học phổ thông và người giáo viên phổ thông Việt Nam

Chương 3. Công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông

Chương 4. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông

Chương 5. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh

Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục

Tác giả

hương I. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Chương II. Khái niệm và phân loại trong nghiên cứa khoa bọc

Chương III. Trình tự tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục

Chương IV. Các phương pháp và phương tiện nghiên cứu

Chương V. Phương pháp nghiên cứu lịch sử

Chương VI. Nghiên cứa mô tả

Chương VII. Nghiên cứu thực nghiệm

Chương VIII. Cách trình bày một công trình nghiên cứu