Thư Viện Sách Tiếp Cận

Chào mừng bạn đến với thư viện sách Sao Mai!
Mục tiêu chính của thư viện là tạo một nguồn tài liệu mang tính tiếp cận cho người khiếm thị, đặc biệt là các bạn học sinh/sinh viên. Tất cả các tài liệu trong thư viện sách Sao Mai luôn luôn được chúng tôi đảm bảo tính tiếp cận cho người khiếm thị sử dụng các công cụ trợ giúp để đọc. Ngoài ra, nếu bạn có nguồn sách hữu ích nào, hãy chia sẻ với chúng tôi tại đây. Trong khi các bạn khiếm thị có thể gửi yêu cầu chuyển đổi sách sang định dạng tiếp cận cho nhóm tài liệu Sao Mai. Lưu ý, để hạn chế nội dung rác gửi tự động lên hệ thống, bạn cần phải đăng nhập để có thể chia sẻ hoặc yêu cầu sách.

Trên trang này sẽ hiển thị 50 đầu sách được cập nhật mới nhất ở phần dưới. Để tìm nhanh tài liệu bạn cần, vui lòng dùng chức năng lọc/tìm sách theo chuyên ngành, thể loại, tác giả VV với biểu mẫu dưới đây.

Nguồn sách tiếp cận cho người khiếm thị
Tựa sách Ảnh bìa Tác giả Nhà xuất bản
Wedding day disaster - Nancy Drew and the Clue Crew #17 Unknown Oxford University Press
The Dashing Dog mystery - Nancy Drew Notebooks #45 Carolyn Kene Minstrel Books
Whose Pet Is Best - Nancy Drew Notebooks #17 Carolyn Kene Minstrel Books
The Crook Who Took the book - Nancy Drew Notebooks #47 Carolyn Kene ALADDIN PAPERBACKS
The Crazy Carnival Case - Nancy Drew Notebooks #48 Carolyn Kene ALADDIN PAPERBACKS
Why Crows are black Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd
THE CLUE IN THE GLUE - Nancy Drew Notebooks #22 Carolyn Kene Minstrel Books
The Cinderella Ballet Mystery - Nancy Drew and the Clue Crew #4 Carolyn Kene Minstrel Books
ZOO CLUE - Nancy Drew Notebooks #66 Carolyn Kene ALADDIN PAPERBACKS
The Chinese New Year Mystery - Nancy Drew Notebooks #39 Carolyn Kene Minstrel Books
The carousel mystery - Nancy Drew Notebooks #57 Carolyn Kene ALADDIN PAPERBACKS
The Bunny Hop Hoax - Nancy Drew Notebooks #64 Carolyn Kene ALADDIN PAPERBACKS
The Bride Price Buchi Emecheta Oxford University Press, Oxford Bookworms
The Black Velvet Mystery - Nancy Drew Notebooks #32 Carolyn Kene Minstrel Books
The Bike Race Mystery - Nancy Drew Notebooks #59 Carolyn Kene ALADDIN PAPERBACKS
THE BIG SLEEP Raymond Chandler Oxford Bookworms
The Best Detective - Nancy Drew Notebooks #8 Carolyn Kene ALADDIN PAPERBACKS
The Apple Bandit - Nancy Drew Notebooks #68 Carolyn Kene ALADDIN PAPERBACKS
The african queen C. S. Forester Oxford University Press, Oxford Bookworms
THE ADVENTURES OF TOM SAWYER Mark Twain Oxford Bookworms