Giáo dục

GIÁO TRÌNH KIỂM TRA VÀ THANH TRA GIÁO DỤC (MS 867)

GIÁO TRÌNH KIỂM TRA VÀ THANH TRA GIÁO DỤC
(Dành cho đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản lí giáo dục)
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA VÀ KIỂM TRA NỘI BỘ NHÀ TRƯỜNG
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA
1. Khái niệm và vai trò của kiểm tra
2. Các bước trong quá trình kiểm tra
3. Mục đích và những yêu cầu đối với kiểm tra
4. Các loại kiểm tra
II. KIỂM TRA TRONG QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG (hay, kiểm tra nội bộ nhà trường)
1. Khái niệm
2. Cơ sở khoa học của kiểm tra nội bộ trường học?

Tài Liệu Bài Giảng Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục (MS 545)

Chương I. NHỮNG CƠ SỞ CHUNG VỀ KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I. Một số khái niệm

1. Khái niệm

1.1. Khoa học

1.2. Ý nghĩa của khoa học

1.3. Sự hình thành và phát triển của bộ môn khoa học giáo dục

2. Khoa học giáo dục

II. Nghiên cứu khoa học giáo dục

1. Khái niệm

2. Các đặc trưng của nghiên cứu KHGD

3. Những yêu cầu đối với người NCKH

4. Các loại hình nghiên cứu

4.1. Phân loại theo chức năng nghiên cứu

Tạp Chí Dạy Và Học Ngày Nay (MS 841)

Tác giả

Nhóm Đối thoại giáo dục tập hợp một số nhà khoa học có chuyên môn ở những lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng chia sẻ các nguyên tắc nghiên cứu khoa học và ước vọng về một nền đại học Việt Nam lành mạnh và tiến bộ. Nhóm đã tập trung làm việc từ năm 2013 theo những chuyên đề khác nhau trong một dự án cải cách toàn diện nền giáo dục đại học và đã tổ chức một Hội thảo trong hè 2014 để chia sẻ những suy nghĩ của mình và thảo luận với nhiều giảng viên, nhà khoa học cũng như những người làm công tác quản lý giáo dục.

Nhập Môn Giáo Dục Học Đặc Biệt (MS 750)

Trong khuôn khổ hợp tác đào tạo và phát triển nghiên cứu khoa học giữa Khoa Giáo dục Đặc biệt Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội chương trình và giảng dạy Giáo dục Đặc biệt Hàn Quốc, giảng viên Khoa Giáo dục Đặc biệt và các bạn đồng nghiệp thuộc Hiệp hội chương trình và giảng dạy Giáo dục Đặc biệt Hàn Quốc đã phối hợp viết cuốn “Nhập môn Giáo dục Đặc biệt”.

Giáo Trình Giáo Dục Học Đặc Biệt (MS 712)

Giáo dục cho người khuyết tật là một ngành có lịch sử phát triển lâu đời trên thế giới. Ngay từ thời kỳ trung đại của lịch sử nhân loại, trẻ khuyết tật đã được các tổ chức xã hội nuôi dạy dưới hình thức các trại trẻ khuyết tật. Tuy nhiên việc nuôi dạy trẻ khuyết tật trong một thời gian dài chỉ mang tính tự phát, do các tổ chức xã hội thực hiện và ít được chính phủ các nước quan tâm. Chỉ sau khi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai, năm 1945, giáo dục người khuyết tật mới được nhiều nước trên thế giới quan tâm và ban hành những đạo luật và chính sách giáo dục cho người khuyết tật.

Chuyên Đề Quản Lý Trường Học Tập 2 (MS 711)

Là nhà sư phạm, là người quản lí trường phổ thông hay dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng hay đại học, chúng ta cần phải hiểu con người để giáo dục – đào tạo con người. Một nhà sư phạm viết: công việc của ông thầy là hiểu con người và dẫn đạo họ (Toul se ramene dans l’action du maatre à la connaissance dé hommes el à la conduite dé hommes).

Đó là lí do ra dời của tập 2 trong CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÍ TRƯỜNG HỌC, với 4 đề mục:

Giáo Dục Công Dân 11 (Mới)

Tác giả

Phần Một

CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ

Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế

Bài 2. Hàng hoá - tiền tệ - thị trường

Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Bài 5. Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

Phần Hai

Giáo Dục Công Dân 5

Bài 1.       Em là học sinh lớp 5                              

Bài 2.       Có trách nhiệm về việc làm của mình  

Bài 3.       Có chí thì nên                                        

Bài 4.       Nhớ ơn tổ tiên                                      

Bài 5.       Tình bạn                                               

Bài 6.       Kính già, yêu tẻ                                    

Bài 7.       Tôn trọng phụ nữ                                 

Bài 8.       Hợp tác với những người xung quanh 

Giáo Dục Công Dân 4

Bài 1. Trung thực trong học tập                                                   

Bài 2. Vượt khó trong học tập                                                     

Bài 3. Biết bày tỏ ý kiến                                                             

Bài 4. Tiết kiệm tiền của                                                               

Bài 5. Tiết kiệm thời giờ                                                               

Bài 6. Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ                                            

Giáo Dục Đặc Biệt Cho Học Sinh Chậm Phát Triển Tinh Thần (MS 727)

Theo định nghĩa của AAMD (hội khiếm khuyết tinh thần Mỹ) năm 1983: “Các hoạt động trí tuệ thấp hơn so với mức trung bình, kèm theo sự thiếu hụt về hành vi thích ứng, biểu hiện trong quá trình phát triển được coi là chậm phát triển tinh thần”.