Khác Biệt Hay Là Chết

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách
  1. Biên dch: Tho Nguyên – Vương Bo Long
   Lời mở đầu
   Chương 1: Vương quốc của sự lựa chọn
   Chương 2: Các dòng sản phẩm đang dần đồng hóa
   Chương 3: Lợi thế sản phẩm độc đáo là gì
   Chương 4: Làm mới lợi thế sản phẩm độc đáo
   Chương 5: Chất lượng sản phẩm dịch vụ dịch vụ khách hàng hiếm khi là những ý tưởng khác biệt hóa
   Chương 6: Sáng tạo không phải là ý tưởng khác biệt hóa
   Chương 7: Giá cả hiếm khi là một ý tưởng khác biệt hóa
   Chương 8: Chủng loại sản phẩm quá đa dạng không hẳn sẽ tạo ra sự khác biệt
   Chương 9: 4 bước tạo ra sự khác biệt
   Chương 10: Sự khác biệt diễn ra trong tâm trí khách hàng
   Chương 11: Trở thành số một là một ý tưởng khác biệt hóa
   Chương 12: Sở hữu một thuộc tính là một cách khác biệt hóa
   Chương 13: Dẫn đầu thị trường là một cách khác biệt hóa
   Chương 14: Kế thừa tạo ra sự khác biệt
   Chương 15: Chuyên biệt thị trường là một ý tưởng khác biệt hóa
   Chương 16: Sự ưa chuộng của thị trường là một ý tưởng khác biệt hóa
   Chương 17: Sự nổi trội là một ý tưởng khác biệt hóa
   Chương 18: Sản phẩm thế hệ mới cũng là một ý tưởng khác biệt hóa
   Chương 19: Tạo cơn sốt thị trường là một cách khác biệt hóa
   Chương 20: Tăng trưởng có thể hủy hoại sự khác biệt
   Chương 21: Khác biệt hóa đòi hỏi sự hi sinh
   Chương 22: Khác biệt khắp mọi nơi
   Chương 23: Duy trì sự khác biệt
   Chương 24: Khác biệt hóa trong thế giới tin đồn
   Chương 25: Mọi thứ đều có thể khác biệt hóa
   Chương 26: Lựa chọn người phù hợp để triển khai chiến lược khác biệt hóa

Chia sẻ bài này qua: