Bộ tiếng nói Phương Nam

Bộ tiếng nói Phương Nam

  • Giấy phép: miễn phí.

Giới thiệu

  • Tiếng nói Phương Nam (Voice of Southern Vietnam – VOS) là một engine tổng hợp tiếng nói Tiếng Việt được phát triển bởi Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM. VOS được viết theo tiêu chuẩn SAPI của Microsoft, tương tác tốt với các trình đọc màn hình sử dụng chuẩn SAPI trên nền tảng Windows như NVDAJaws.
  • VOS hỗ trợ cả 2 cơ chế tổng hợp là tham số và ghép nối.

Yêu cầu hệ thống

  • VOS được thiết kế chạy trên nền tảng Windows (XP, Vista, Win 7 , Win8) hỗ trợ cả hai kiến trúc 32 bit và 64 bit
  • Hệ thống cần cài đặt SAPI
  • Ổ cài đặt còn trống 500M .
  • VOS được cài mặc định ở đường dẫn C:\program files\ailab\moet_ttsvn\

Tải VOS

Có hai phiên bản cài đặt

Các liên kết thay thế

Nếu hai liên kết trên không hoạt động, hãy tải từ các liên kết thay thế sau đây:

Sau khi tải về, giải nén rồi xem tập tin huong_dan_su_dung_vba.doc để biết thêm thông tin.

Loại phần mềm

Chia sẻ bài này qua: