Windows

Hướng Dẫn Sử Dụng Rollback 10.7 (Phần I)

Đăng bởi Sao Mai vào T3, 08/15/2017 - 08:00

Giới thiệu chung

Là một cổ máy thời gian cho PC, một sản phẩm củaHorizonDataSyscó thể dùng như một chương trình đóng băng, hoặc tạo ảnh để rồi khôi phục như ghost, Acronis True Image nhưng hay hơn rất nhiều vì dung lượng ảnh nhỏ hơn vài chục lần, thời gian khôi phục nhanh hơn vài chục lần ...
Bản 10.7 này có thể dùng cho hệ điều hành từ Windows XP cho tới Windows 10, cho máy có một hay nhiều hệ điều hành, cả 32 và 64 bit.