Thư Viện Sách Tiếp Cận

Book Library

Chào mừng bạn đến với thư viện sách Sao Mai!
Mục tiêu chính của thư viện là tạo một nguồn tài liệu mang tính tiếp cận cho người khiếm thị, đặc biệt là các bạn học sinh/sinh viên. Tất cả các tài liệu trong thư viện sách Sao Mai luôn luôn được chúng tôi đảm bảo tính tiếp cận cho người khiếm thị sử dụng các công cụ trợ giúp để đọc. Ngoài ra, nếu bạn có nguồn sách hữu ích nào, hãy chia sẻ với chúng tôi tại đây. Trong khi các bạn khiếm thị có thể gửi yêu cầu chuyển đổi sách sang định dạng tiếp cận cho nhóm tài liệu Sao Mai. Lưu ý, để hạn chế nội dung rác gửi tự động lên hệ thống, bạn cần phải đăng nhập để có thể chia sẻ hoặc yêu cầu sách.

Trên trang này sẽ hiển thị 50 đầu sách được cập nhật mới nhất ở phần dưới. Để tìm nhanh tài liệu bạn cần, vui lòng dùng chức năng lọc/tìm sách theo chuyên ngành, thể loại, tác giả VV với biểu mẫu dưới đây.

Nguồn sách tiếp cận cho người khiếm thị
Bảng gồm 3 tiêu đề cột là ảnh bìa, tựa sách và tên tác giả. Bảng hiển thị 50 đầu sách được đăng gần đây nhất.
Ảnh bìa Tựa sách Tác giả
Tiếng Anh 11 -Tập Một Tiếng Anh 11 -Tập Một Hoàng Văn Vân
Bài Tập Tiếng Anh 10 -Tập Hai Bài Tập Tiếng Anh 10 -Tập Hai Hoàng Văn Vân
Bài Tập Tiếng Anh 10 - Tập Một Bài Tập Tiếng Anh 10 - Tập Một Hoàng Văn Vân
Tiếng Anh 10 -Tập Hai Tiếng Anh 10 -Tập Hai Hoàng Văn Vân
Tiếng Anh 10 -Tập Một Tiếng Anh 10 -Tập Một Hoàng Văn Vân
Bài Tập Tiếng Anh 9 -Tập Hai Bài Tập Tiếng Anh 9 -Tập Hai Hoàng Văn Vân
Bài Tập Tiếng Anh 9 - Tập Một Bài Tập Tiếng Anh 9 - Tập Một Hoàng Văn Vân
Tiếng Anh 9 -Tập Hai Tiếng Anh 9 -Tập Hai Hoàng Văn Vân
Tiếng Anh 9 -Tập Một Tiếng Anh 9 -Tập Một Hoàng Văn Vân
Bài Tập Tiếng Anh 8 -Tập Hai Bài Tập Tiếng Anh 8 -Tập Hai Hoàng Văn Vân
Bài Tập Tiếng Anh 8 -Tập Một Bài Tập Tiếng Anh 8 -Tập Một Hoàng Văn Vân
Tiếng Anh 8 -Tập Hai Tiếng Anh 8 -Tập Hai Hoàng Văn Vân
Tiếng Anh 8 -Tập Một Tiếng Anh 8 -Tập Một Hoàng Văn Vân
Bài Tập Tiếng Anh 7 -Tập Hai Bài Tập Tiếng Anh 7 -Tập Hai Hoàng Văn Vân
Bài Tập Tiếng Anh 7 -Tập Một Bài Tập Tiếng Anh 7 -Tập Một Hoàng Văn Vân
Tiếng Anh 7 -Tập Hai Tiếng Anh 7 -Tập Hai Hoàng Văn Vân
Tiếng Anh 7 - Tập Một Tiếng Anh 7 - Tập Một Hoàng Văn Vân
Bài Tập Tiếng Anh 6 -Tập Hai Bài Tập Tiếng Anh 6 -Tập Hai Hoàng Văn Vân
Tiếng Anh 6 -Tập Hai Tiếng Anh 6 -Tập Hai Hoàng Văn Vân
Bài Tập Tiếng Anh 6 -Tập Một Bài Tập Tiếng Anh 6 -Tập Một Hoàng Văn Vân
Tiếng Anh 6 -Tập Một Tiếng Anh 6 -Tập Một Hoàng Văn Vân
BÀI TẬP NGỮ VĂN 8 - TẬP HAI BÀI TẬP NGỮ VĂN 8 - TẬP HAI NGUYỄN KHẮC PHI
BÀI TẬP NGỮ VĂN 8 - TẬP MỘT BÀI TẬP NGỮ VĂN 8 - TẬP MỘT NGUYỄN KHẮC PHI
BÀI TẬP ĐỊA LÍ 12 BÀI TẬP ĐỊA LÍ 12 LÊ THÔNG
BÀI TẬP SINH HỌC 8 BÀI TẬP SINH HỌC 8 NGUYỄN QUANG VINH
BÀI TẬP SINH HỌC 7 BÀI TẬP SINH HỌC 7 NGUYỄN VĂN KHANG
BÀI TẬP SINH HỌC 6 BÀI TẬP SINH HỌC 6 NGUYỄN PHƯƠNG NGA
BÀI TẬP LỊCH SỬ 12 BÀI TẬP LỊCH SỬ 12 NGUYỄN SĨ QUẾ
BÀI TẬP NGỮ VĂN 12 - TẬP HAI BÀI TẬP NGỮ VĂN 12 - TẬP HAI PHAN TRỌNG LUẬN
BÀI TẬP NGỮ VĂN 11 - TẬP HAI BÀI TẬP NGỮ VĂN 11 - TẬP HAI PHAN TRỌNG LUẬN
BÀI TẬP NGỮ VĂN 11 - TẬP MỘT BÀI TẬP NGỮ VĂN 11 - TẬP MỘT PHAN TRỌNG LUẬN
BÀI TẬP NGỮ VĂN 10 - TẬP HAI BÀI TẬP NGỮ VĂN 10 - TẬP HAI PHAN TRỌNG LUẬN
BÀI TẬP NGỮ VĂN 10 - TẬP MỘT BÀI TẬP NGỮ VĂN 10 - TẬP MỘT PHAN TRỌNG LUẬN
BÀI TẬP NGỮ VĂN 7 - TẬP HAI BÀI TẬP NGỮ VĂN 7 - TẬP HAI NGUYỄN KHẮC PHI
BÀI TẬP NGỮ VĂN 7 - TẬP MỘT BÀI TẬP NGỮ VĂN 7 - TẬP MỘT NGUYỄN KHẮC PHI
SINH HỌC 6 SINH HỌC 6 NGUYỄN QUANG VINH
BÀI TẬP NGỮ VĂN 12 – TẬP MỘT BÀI TẬP NGỮ VĂN 12 – TẬP MỘT PHAN TRỌNG LUẬN
GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 Mai Văn Bính
LỊCH SỬ 12 LỊCH SỬ 12 PHAN NGỌC LIÊN
ĐỊA LÍ 12 ĐỊA LÍ 12 LÊ THÔNG
NGỮ VĂN 12 - TẬP HAI NGỮ VĂN 12 - TẬP HAI PHAN TRỌNG LUẬN
NGỮ VĂN 12 - TẬP MỘT NGỮ VĂN 12 - TẬP MỘT PHAN TRỌNG LUẬN
BÀI TẬP LỊCH SỬ 11 BÀI TẬP LỊCH SỬ 11 TRỊNH ĐÌNH TÙNG
BÀI TẬP ĐỊA LÍ 11 BÀI TẬP ĐỊA LÍ 11 NGUYỄN ĐỨC VŨ – PHÍ CÔNG VIỆT
GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11 GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11 Mai Văn Bính
ĐỊA LÍ 11 ĐỊA LÍ 11 LÊ THÔNG
LỊCH SỬ 11 LỊCH SỬ 11 PHAN NGỌC LIÊN
NGỮ VĂN 11 - TẬP HAI NGỮ VĂN 11 - TẬP HAI PHAN TRỌNG LUẬN
NGỮ VĂN 11 - TẬP MỘT NGỮ VĂN 11 - TẬP MỘT PHAN TRỌNG LUẬN
BÀI TẬP ĐỊA LÍ 10 BÀI TẬP ĐỊA LÍ 10 PHẠM THỊ SEN