Tổng hợp các bộ Microsoft Office

Chúng tôi tập hợp các phiên bản của bộ Microsoft Office 2003 - 2016 và đưa lên trang web của TT Sao Mai để bạn đọc có thể tải về dùng khi có nhu cầu. Chúng tôi không tổng hợp các phiên bản trước 2003 vì chúng đã quá cũ, và có lẽ, không còn tương thích với các HĐH mới hiện nay.
Hầu hết các phiên bản này đều hoạt động tốt với Jaws và NVDA. Riêng bộ Office 2016, cần có Internet trong suốt quá trình cài đặt.

Các liên kết tải phần mềm

Office 2003 | Office 2007 | Office 2010 | Office 2013 | Office 2016

Loại phần mềm

Chia sẻ bài này qua: