17 Video Hướng Dẫn Sử Dụng NVDA Cơ Bản

Submitted by danghoaiphuc on Thu, 09/20/2018 - 21:48

Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Dũng đã chia sẻ loạt video hướng dẫn sử dụng NVDA. Tuy là phiên bản NVDA sử dụng trong loạt video này đã cũ nhưng chúng tôi hy vọng nó sẽ vẫn còn hữu ích cho những bạn mới bắt đầu với trình đọc màn hình NVDA.

 

Videos Hướng Dẫn Sử Dụng NVDA chia sẻ bởi Nguyễn Văn Dũng
Blog tags

Comments

dangmanhcuong

Mon, 09/24/2018 - 14:05

Hiện bên mình không lưu giữ bản NVDA được đề cập trong giáo trình vì nó quá cũ rồi. Bạn có thể liên lạc trực tiếp với anh Dũng qua e-mail dungnv1984@gmail.com để hỏi, hoặc tham gia diễn đàn Sao Mai Tech Support và hỏi xin các thành viên trên đó.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.